Bart van Leeuwen

manager Kennislijn Gebouwen & Infra


Lockdown nostalgie

Het woord van 2023 zou zo maar eens ‘lockdown-nostalgie’ kunnen worden. Een romantisch verlangen naar de lockdown-periode waarbij we ons alleen de goede dingen nog herinneren. Een verlangen naar lege snelwegen en bereikbare binnensteden zonder toeristen. Een verlangen naar schonere lucht en minder smog. Tijdens de lockdown hadden we een minder volle agenda en waren we elke avond thuis. We bewogen bewuster en maakten lange wandelingen. Wie wil dat nou niet? Zo hebben corona en de beperkingen die daarbij hoorden ons een andere wereld laten zien. En dit bedoel ik letterlijk: een andere kijk op de openbare ruimte en mobiliteit.

Oude patronen

In de herfst van 2021 lijken we weer bijna in onze oude patronen vervallen te zijn. Ondanks dat het hybride werken nog op gang moet komen, is 250 km file in de ochtendspits weer normaal. Uit angst voor volle treinen met snotterende medepassagiers zijn er zelfs meer mensen met de auto gaan reizen.

Urgentie

De afgelopen crisis heeft zo de urgentie van een aantal al bestaande inzichten bevestigd. Zoals de noodzaak tot het meer reizen met het openbaar vervoer en het leefbaar en bereikbaar houden van onze binnensteden.

Toekomstbestendige openbare ruimte

In deze editie van het Movares magazine treft u een aantal voorbeelden aan waarbij wij samen met onze opdrachtevers een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige inrichting en gebruik van de openbare ruimte. U leest bijvoorbeeld hoe we trillingvrij naast het spoor kunnen bouwen; hiermee maken we verdere verdichting rond spoorknopen mogelijk en zo dus ook de bevordering van het openbaarvervoer gebruik. In een ander artikel leest u over de realisatie van de grootste binnenstedelijke fietsenstalling van de gemeente Utrecht met ruimte voor 900 fietsen. Hiermee wordt Utrecht leefbaarder en bereikbaarder. Het laatste voorbeeld dat ik hier geef betreft niet de leefbaarheid van ons mensen (indirect natuurlijk weer wel), maar de leefbaarheid van kleine dieren: ringslangen, verschillende kikkersoorten en watersalamanders kunnen nu via een door Movares ontwikkelde faunapassage een druk bereden spoorbaan passeren.

Andere manier van samenwerken

De afgelopen crisis heeft ons ook laten zien dat de overheid moet inspringen wanneer het echt lastig wordt. ‘De markt’ lost niet alle problemen op. Ook daar is een parallel te trekken naar de toekomst. De maatschappelijke vraagstukken van dit moment zoals de woningbouw, de energietransitie, de V&R-opgave en uiteraard de stikstofproblematiek en het klimaat zijn zo groot dat er een andere manier van samenwerken noodzakelijk lijkt. Een coalitie van het bedrijfsleven en de overheid waarbij er ruimte en vertrouwen is voor innovatie en het delen van kennis. De tijd lijkt er rijp voor. Wellicht helpt het als we af en toe nostalgisch terugdenken aan de solidariteit die we tijdens de eerste lockdown ervaren hebben. Ik wens u veel leesplezier met deze editie van het Movares magazine. Bart van Leeuwen Manager kennislijn Gebouwen en Infra