Mobiliteitsvisie krachtig instrument voor duurzaam, bereikbaar Westland

Gemeente Westland is er in zes maanden tijd in geslaagd unanieme goedkeuring van de gemeenteraad te krijgen voor ambitieuze plannen rondom bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Remco de Bruijn, senior beleidsmedewerker/-ontwikkelaar Verkeer & Vervoer bij gemeente Westland: ‘De goede voorbereiding en de prettige samenwerking hebben zeker geholpen. Van snelfietspaden tot beter OV en connected logistics, het komt er nu allemaal. Geweldig!’

Remco de Bruijn

sr. projectmanager/

programmamanager, Gemeente Westland

Hoge ambitie

De Bruijn: ‘Westland is de derde economische regio in Nederland. Vanuit onze tuinbouwgebieden, de Greenport, moeten versproducten binnen 24 uur op de plek van bestemming zijn. Dit vraagt heel wat als het gaat om bereikbaarheid en doorstroming. Het aantal inwoners neemt toe; we groeien de komende tijd tot 130.000 inwoners. Ook het aantal arbeidsplaatsen stijgt en op grond van het klimaatakkoord gaan we minder CO2 uitstoten. Er waren al diverse lange termijn maatregelen uitgewerkt om het leefbaar en bereikbaar te houden. We dachten dat die voldoende zouden zijn tot 2040. Uit recente doorrekeningen bleek dat we in 2030 al geconfronteerd worden met nieuwe knelpunten. Dit kwam als een verrassing, maar heeft ook onze hoge ambitie bepaald. We zijn hard aan de slag gegaan.’

Robuust plan

De Bruijn: ‘Parallel hieraan werken we samen met de provincie, het Rijk en de Vervoersregio aan de zgn. gebiedsverkenning Greenport 3.0. Die plannen waren eerder klaar dan gedacht. Hierdoor konden wij als gemeente samen met Movares al voor de zomer starten met onze mobiliteitsvisie. Op basis daarvan hebben we concrete maatregelen beschreven. Doordat er al veel bruikbare informatie voorhanden was, konden wij onze plannen in zes in plaats van de geplande negen maanden helemaal uitwerken. Het resultaat is een robuust plan dat zonder wijzigingen unaniem door de raad is aangenomen.’

Pallet aan maatregelen

Het tempo blijft erin. Deze zomer wordt met ‘connected logistics’ gestart, SMART-toepassingen voor vrachtwagens die de doorstroming moeten verbeteren. Zo worden vrachtwagens in groepjes van drie vanaf een verzamelpunt via een app naar plaatsen geleid die ze moeten bevoorraden. Intelligente Verkeers Regel Installaties (iVRI’s) zorgen ervoor dat zij de dorpskernen ontwijken en de hele route groen krijgen als zij de aangegeven snelheid aanhouden. Voor auto’s komt ook een dergelijk systeem. Zgn. mobiliteitsmakelaars gaan convenanten sluiten met bedrijven om bijvoorbeeld meer werknemers de spits te laten vermijden, deelfietsen aan te schaffen en het OV-gebruik te stimuleren.

Het aantal R-net bussen breidt geleidelijk uit en de bussen gaan met een hogere frequentie rijden. Begin 2021 wordt een van de eerste snelfietspaden Naaldwijk-Rotterdam in de regio aangelegd. De Bruijn: ‘Een palet aan maatregelen om de mobiliteitstransitie vorm te geven. Wat betreft de bereikbaarheid per openbaar vervoer heeft de Verbindingswijzer, een bereikbaarheidstool van Movares, ons veel inzicht gegeven. Mensen die dachten dat het best goed geregeld was, schrokken bij het zien van het kaartje dat aangeeft wat de bereikbaarheid momenteel in werkelijkheid is. Een praktische manier om meer inzicht te geven.’

Mobiliteitsvisie

'Bij deze stappen heeft de mobiliteitsvisie heel erg geholpen’, aldus De Bruijn. ‘Doordat we met alle stakeholders – waaronder ook netwerken van ondernemers, bewoners, belangenverenigingen en doelgroepenvervoer - rondom helder uitgewerkte plannen en met duidelijke argumenten aan tafel zaten, konden we snel doorpakken. Dit is ook wel een beetje ‘Westlands’; wij zijn denkers en doeners. Wel hadden we ons voorbereid op weerstand, dachten te vooruitstrevend te zijn. Integendeel: wat we bedacht hadden bleek juist aan te sluiten bij de wensen van de stakeholders.’ Movares heeft geholpen met het proces en het schrijven van de mobiliteitsvisie.


Meer info: Hans Zuiver: 06 - 30 86 04 92

De Bruijn: ‘We hebben ervoor gekozen samen te schrijven zodat we èn meer capaciteit hadden èn meer inhoudelijke kennis: gebiedskennis van de gemeente en kennis van de landelijke ontwikkelingen van Movares. Zeker wat betreft de mobiliteitstransitie heeft Movares veel ingebracht; de adviseurs zijn sterk in het verbinden en koppelen van bestaande en nieuwe technieken. We versterkten elkaar en hebben op een heel collegiale manier kunnen samenwerken. Echt ontzettend leuk om zo samen te bouwen aan een duurzaam, bereikbaar Westland.’


Delen mag