Praktijkproef met innovatieve GeluidVangrail

Nog geen twee jaar geleden kreeg de GeluidVangrail de Innovatieprijs van Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Nu al is de innovatieve vangrail op proef geplaatst langs de N512 bij Egmond aan de Hoef. Het doel is in de praktijk aan te tonen dat het geluid afkomstig van wegverkeer met 1 tot 5 decibel vermindert.

V.l.n.r. Stefan Voeten (Movares), Paul Jansen (provincie Noord-Holland) en Sven Evers (Merford)

‘We zijn blij dat de GeluidVangrail geplaatst is omdat het best even zoeken was naar een geschikte locatie’, zegt Paul Jansen, adviseur civiele techniek, innovaties en duurzaamheid bij Provincie Noord-Holland. ‘Bij aankomst tijdens de montage was ik erover verbaasd hoe snel deze al gemonteerd was. In nagenoeg 3 uur is circa 50 meter geplaatst met daarbij ook passtukken. Als provincie willen we de doorstroming van onze wegen zo hoog mogelijk houden. We zijn dan ook erg content over de snelle montagetijd. En nu is het spannend wat de metingen straks gaan vertellen. Doet de GeluidVangrail wat die belooft, is natuurlijk de vraag. Er zal tijdens de geluidmetingen goed rekening gehouden moeten worden met de wind en de richting. Omdat het een relatief kort proefstuk is, krijg je al snel invloed van passerend verkeer voorbij de GeluidVangrail. Daarom wordt er ook kort achter de GeluidVangrail gemeten.’

Combinatie vangrail en geluidsscherm

De GeluidVangrail, een combinatie tussen een vangrail en geluidsscherm, is een idee van Stefan Voeten, adviseur Geluid bij Movares. Movares en Merford Noise Control zijn gaan samenwerken om het product op de markt te brengen. Het is een plaat die onder de vangrail wordt bevestigd, het geluid naar beneden reflecteert waar het wordt geabsorbeerd in de berm. Het voordeel is dat het én verkeer kan keren – de GeluidVangrail is voldoende flexibel om auto’s die tegen de vangrail aan botsen te keren - én dicht bij de bron het geluid afschermt. Geluidsschermen zijn niet gebouwd om voertuigen te keren. Bovendien nemen geluidsschermen veel ruimte in, zijn kostbaar en vragen veel proceduretijd. Een andere mogelijkheid, stil asfalt, is relatief duur en raakt na verloop van tijd verzadigd.

Voldoen aan nationale wetgeving

‘De GeluidVangrail gaat circa 30 jaar mee en levert naar verwachting een reductie van 1 tot 5 dB op van geluid door wegverkeer’, zegt Voeten. 'In deze proef kijken we naar het effect van de GeluidVangrail en vergelijken dat met de rekenmodellen. Ook meten we dus zowel kort achter de

GeluidVangrail als iets verderaf; dat is net zo zinvol om te weten als het maximale effect. Wat ook belangrijk is: de GeluidVangrail kan als extra toepassing ingezet worden op

plekken waar al stil asfalt ligt en waar toch de saneringsnorm van 65 dB op de gevel wordt overschreden. Dit helpt overheden om te voldoen aan de nationale wetgeving.’

Reden voor de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) om de GeluidVangrail in 2018 een Innovatieprijs toe te kennen. Dankzij het behalen van de Innovatieprijs wordt de GeluidVangrail nu in de praktijk beproefd.


Delen mag