Tram 22

Geen overvolle bussen meer van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, maar een snelle en comfortabele tram. De realisatie van tram 22 was complex door politieke uitdagingen en inpassingsvraagstukken, maar het resultaat mag er zijn.

In deze editie

In deze editie van Movares Magazine laten we zien dat mobiliteit efficiënter, leefbaarder en duurzamer kan. Veel leesplezier!

Geluid Vangrail

De GeluidVangrail is een feit. Deze innovatieve vangrail is op proef geplaatst langs de N512. Naar verwachting zal hierdoor het geluid afkomstig van wegverkeer met 1 tot 5 decibel verminderen.

Mobiliteits
visie Westland

Gemeente Westland is er in zes maanden tijd in geslaagd unanieme goedkeuring van de gemeenteraad te krijgen voor ambitieuze plannen rondom bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Van snelfietspaden tot beter OV en connected logistics, het komt er nu allemaal.

Blog

Samenwerking is cruciaal in circulaire projecten. Samen risico’s durven nemen, samen gaan voor het beste resultaat.

Movares ontmoet

Ontmoet ons op een van onderstaande events. Wij gaan graag met je in gesprek!