Trainingssimulator
bruggen

Simulator Mechanische
Controle Inrichting

3D-ontwerpen bieden steeds meer mogelijkheden. Voor ProRail en het Railcenter heeft Movares een simulator ontwikkeld van de Mechanische Controle Inrichting (MCI) van een beweegbare spoorbrug. Brugmonteurs kunnen hiermee de werking bestuderen en situaties volgens de werkelijkheid nabootsen. Ron van der Zwan, Systeemspecialist Kunstwerken bij ProRail: ‘De simulatie maakt onderdeel uit van een nieuwe leermodule voor brugmonteurs. Oefenen met een ‘levensechte’ simulatie levert meer inzicht op en we verwachten dat de opgedane kennis beter beklijft.’

Werking MCI

Hoe ziet de Mechanische Controle Inrichting (MCI) eruit, wanneer gaat een MCI blokkeren en in welke situaties? Vragen waar de simulator helder antwoord op geeft. Brugmonteurs leren ‘spelenderwijs’ hoe de MCI werkt en kunnen per onderdeel aanvullende informatie opvragen. Van der Zwan: ‘De oude generatie brugmonteurs wordt langzaamaan vervangen door nieuwe mensen die veel beter bekend zijn met nieuwe computertechnieken.

Dit is voor hen een prima manier om meer inzicht te krijgen in de samenhang van alle technische onderdelen van bruggen. Bovendien is deze manier van leren veel aantrekkelijker dan met lesmateriaal en plaatjes. Monteurs kunnen gewoon thuis of op het werk op een pc oefenen.’

Complete bruginrichting

Van der Zwan: ‘De doelgroep bestaat uit zo’n vijftig monteurs van de onderhoudsaannemers. Ook inspecteurs en rail system engineers van ProRail kunnen oefenen met de MCI van de beweegbare spoorbrug die in het model compleet waarheidsgetrouw is nagebouwd. Het model kan uitgebreid worden met bijvoorbeeld de brugbediening of het bewegingswerk. In een latere fase kunnen ook allerlei varianten in het simulatiemodel gezet worden die we verder kunnen uitwerken. Denk aan diverse storingen om mee te oefenen: een defecte motor, een fout in de brugbediening… Zo krijg je een steeds completere bruginrichting. De verwachting is dat het een mooie ondersteuning is van het lesmateriaal dat we ontwikkelen.’

Technisch vakmanschap

ProRail, railAlert, Railcenter en de spooraannemers Volker Rail, BAM, Strukton en Assetrail werken samen aan een nieuwe, eigentijdse manier van ‘vakmanschapsontwikkeling’ die beter aansluit op de dagelijkse praktijk. Dit doen zij met het programma Technisch vakmanschap. De nieuwe leermodule voor brugmonteurs maakt hier onderdeel van uit. Movares heeft de 3D-simulator gebouwd als onderdeel van de leermodule ‘Onderhoud en Storing Zoeken’. Alle brugdetails zijn via een google maps-achtige aanpak omgezet in een programma dat door Movares is ontwikkeld. Van der Zwan: ‘Movares heeft specifieke kennis in huis dankzij de lange historie met rail en specifiek met beweegbare spoorbruggen. Dit blijft toch echt een niche.’


Delen