Twee nieuwe hoogspanningsverbindingen met innovatieve Wintrack-masten

TenneT legt twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen aan met de innovatieve Wintrack-masten: 121 mastlocaties tussen Eemshaven en Vierverlaten (project Noord-West 380) en 114 tussen Borssele en Rilland (Zuid-West West 380). Voor dit project heeft TenneT het ontwerp gemaakt met een eigen ontwerpteam met engineers, constructeurs, softwareontwikkelaars en tekenaars van TenneT, DNV GL en Movares. John Verduijn, projectmanager bij TenneT: ‘Door het ontwerp in eigen beheer te maken, hebben we ons risicovol opgesteld. Met de juiste mensen en de juiste drive in het team, met vallen en opstaan, vind ik dat we tot heel mooie resultaten zijn gekomen.’

Heft in eigen handen

De ontwerpen van de Wintrack-masten zijn grotendeels klaar en de aanbestedingen van zowel de masten als de fundaties zijn succesvol afgerond. Ook zijn de laatste twee civiele aannemers voor het tracé Zuid-West West gekozen. Verduijn: ‘En dat, terwijl we uit een diep dal kwamen. TenneT had de opdracht Realisatie Wintrack II gegund aan de combinatie Heijmans-Europoles. In september 2018 liep dit vast en is besloten om het contract te ontbinden. Om de vastgestelde datum van ingebruikname van het project alsnog te halen, heeft TenneT het heft in eigen handen genomen door zelf de ontwerpen van de masten en funderingen te maken. Dit is echt uniek voor TenneT.’ Jeroen Spithoven, projectmanager van het tracé Noord-West: ‘We zagen het als de beste oplossing om de verloren tijd terug te winnen. Door zelf de ontwerpen te maken en het werk in delen aan te besteden, hebben we optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare capaciteit van de civiele aannemers en de mastleveranciers en hebben we risico's gespreid.’

Het finetunen van de tooling heeft in het begin veel tijd in beslag genomen, maar het heeft mooie dingen opgeleverd. Zo weten we nu exact wat er aan palen en wapening nodig is, waardoor we een duidelijke begroting hebben kunnen maken van de kosten voor het civiele werk.

John Verduijn

Jeroen Spithoven (TenneT) en John Verduijn (TenneT)

Parametrisch ontwerpen

De masten zijn ontworpen volgens het principe van parametrisch ontwerpen. Spithoven: ‘Er zijn drie soorten Wintrack-masten, maar er zit veel repetitie in het ontwerp van de masten zelf en in de funderingen. De grootste variatie in het ontwerp van de mastlocaties zit in de bodemgesteldheid. Parametrisch ontwerpen heeft voordelen bij deze hoge mate van herhaling en geeft zo een versnelling van het productieproces. Een ander voordeel is de flexibiliteit. Bij parametrisch ontwerpen is het niet nodig dezelfde handelingen opnieuw uit te voeren wanneer er wijzigingen optreden. Dit bespaart tijd en kosten in de re-engineering.’ Verduijn: ‘Het finetunen van de tooling heeft in het begin veel tijd in beslag genomen, maar het heeft mooie dingen opgeleverd. Het grootste voordeel tot nu toe vind ik dat we een beperkt aantal technische vragen hebben gekregen vanuit de civiele partijen; slechts enkele nota’s en enkele vragen. Bovendien weten we exact wat er aan palen en wapening nodig is, waardoor we een duidelijke begroting hebben kunnen maken van de kosten voor het civiele werk.’

Nieuwe uitdagingen

‘De tooling maakt snel inzichtelijk of het kan en past, weten we nu vanuit Noord-West’, zegt Verduijn. ‘In Zuid-West West moeten we nog starten met civiele partijen, maar we hopen daar eenzelfde soort voordeel uit te behalen.’ Spithoven: ‘Het is prettig dat de onderlinge samenwerking goed is. We werken echt als één team en hebben hetzelfde doel voor ogen. Nu, met een ‘eigen’ team, is het ons gelukt om aan de eisen te voldoen. Dat is tijdens het ontwerptraject gevalideerd door een onafhankelijk bureau, Iv-consult, dat een second opinion heeft gedaan op de ontwerpdocumenten. Met ons eigen ontwerpteam hebben we een Full Scale Test gedaan met twee representatieve masten. Dit is een unieke proef waar ik best trots op ben!’ Verduijn: ‘Onze nieuwe aanpak heeft behoorlijk wat energie gekost, maar het gaf ook energie en vertrouwen. In Zuid-West West is het ontwerp net klaar en gaat het team als backoffice fungeren om technische vragen van de aannemers te beantwoorden en te toetsen. Voor Jeroen en mij staan er alweer nieuwe uitdagingen op de planning in het kader van de energietransitie die in rap tempo uitgevoerd moeten worden. Met de ervaring die we nu hebben opgedaan, zou ik die op dezelfde manier willen aanpakken.’

UC1-Concrete

Een van de onderdelen van de tooling is het UC1-Concrete ontwerpprogramma dat Movares heeft ontwikkeld. Dit programma toetst de belastbaarheid van beton en is toegepast voor de Wintrack II-fundaties die op dit moment in uitvoering zijn. Coen Melse, projectmanager Movares: ‘Door slimme modellering wordt de hele constructie in al zijn details opgenomen in het rekenmodel. Met UC1-Concrete kunnen alle optredende krachten in de hele constructie worden getoetst. Bijkomend voordeel is dat de constructieve veiligheid en daarmee kwaliteit van het te bouwen object, in dit geval de mastvoet, optimaal wordt geborgd. De resultaten worden met diagrammen in een 3D-omgeving in kleur weergegeven. Dit geeft de constructeur veel inzicht en biedt hem of haar de mogelijkheid om het ontwerp aan te passen. Aanpassingen worden direct zichtbaar, waardoor uiteindelijk een beter ontwerp wordt verkregen. Bovendien heeft het ontwerp een grote betrouwbaarheid omdat alle optredende krachten zijn getoetst in plaats van een klein percentage op basis van expert judgement. Een ontwerp getoetst met UC1-Concrete biedt een zeer hoge kwaliteit, is makkelijk te wijzigen en er zijn geen discussies meer of de maatgevende situatie is beschouwd.’


Delen mag