'Niets doen is
geen optie'

'Amsterdam en omgeving slibben dicht en daardoor staan de bereikbaarheid, vitaliteit en leefbaarheid van de stad onder druk', stelt Carla Molenaar, regiodirecteur Noordwest. 'Dat is hinderlijk voor bewoners, voor mensen die in deze regio werken en voor toeristen. Bovendien heeft het negatieve gevolgen voor de economie.'

Metropool Regio Amsterdam (MRA) behoort nu nog tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s en die positie willen we vanzelfsprekend behouden. De vraag is: hoe? Mobiliteit is de sleutel tot het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat. Als we naar de berekeningen voor 2040 kijken, wordt de noodzaak voor toekomstvaste oplossingen alleen maar urgenter. Het is dan ook goed dat verbetering van de bereikbaarheid hoog op de metropoolagenda staat.


Noord/Zuidlijn
Als Movares dragen we graag ons steentje bij om Amsterdam en omgeving vitaal te houden. Zestien jaar lang, vanaf het allereerste begin, werkten we aan de Noord/Zuidlijn die op 21 juli officieel in gebruik is genomen. De metrolijn gaat per dag 121.000 reizigers snel, veilig en comfortabel dwars door de binnenstad van Amsterdam vervoeren. De highlights van onze bijdrage aan de Noord/Zuidlijn kunt u vinden in dit magazine. De nieuwe verbinding moet ervoor zorgen dat Amsterdam beter bereikbaar wordt én blijft. Dat laatste is nog een hele opgave. Tot 2040 komen er alleen al in Amsterdam circa 140.000 woningen bij en in omliggende gemeenten als Almere zo'n 70.000. Hoe zorgen we ervoor dat de stad kan blijven ademen?


Visie op mobiliteit en leefbaarheid
Bij het ontwikkelen van een visie op mobiliteit en leefbaarheid is het van belang te kijken naar het totaal: de samenhang tussen OV, fiets, voetgangers en autoverkeer. De Verbindingswijzer van Movares is hier een belangrijk instrument in: het brengt de reistijden van het OV inclusief voor- en natransport in beeld. Door nieuwe netwerken en modaliteiten, zoals zelfrijdende auto’s, in te brengen, worden de verbeteringen in de reistijd van toekomstige scenario’s visueel inzichtelijk gemaakt. Dit is ook een belangrijke tool voor bedrijven die zich buiten de stad willen vestigen. Zo krijgen zij inzicht in de reistijden van hun medewerkers en kunnen zij op basis daarvan de meeste geschikte vestigingsplaats bepalen.


In dit nummer van QS Magazine leest u over onze bijdrage aan de Noord/Zuidlijn, een interview met David Aulman van de Vervoerregio, ziet u of de Verbindingswijzer net zoals 3pm ook u kan helpen bij de planvorming en leest u onze visie op bereikbaarheid van de regio.


We dagen u uit met ons mee te denken over oplossingen voor MRA. Wie weet komen we met elkaar tot verrassende inzichten en nieuwe oplossingen om samen de regio bereikbaar, leefbaar en vitaal te houden. Niets doen is geen optie!


Carla Molenaar

Regiodirecteur Noord-West