Innovatief bereikbaarheidsmodel verbetert mobiliteit Amsterdam


Het GVB heeft in Amsterdam een extra bus ingezet tussen metrostation Henk Sneevlietweg en het bedrijventerrein Rieker Business Park. Dit is een van de resultaten van de analyse met de Verbindingswijzer, uitgevoerd door 3pm, &Morgen en Movares. De door Movares ontwikkelde nieuwe bereikbaarheidstool toont snel en overzichtelijk hoe de multimodale bereikbaarheid is van elke willekeurige plek in Nederland. Tobias van den Briel, partner van mobiliteitsadviesbureau 3pm: ‘Samen met de bedrijven hebben we gekeken naar mogelijkheden om de mobiliteit te verbeteren. De Verbindingswijzer leverde verrassende nieuwe alternatieven op, waarvan een deel nu ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Verbindingswijzer

De Verbindingswijzer maakt een reistijdberekening vanaf één punt naar alle mogelijke bestemmingen binnen het netwerk op basis van de NDVO-data (Nationale Databank Openbaar Vervoer) die vrij beschikbaar zijn. Het model berekent hoeveel tijd het kost om op elk ander punt te komen, op elk willekeurig vertrekmoment, binnen een te kiezen tijdvak. Dit doet het model voor alle mogelijke reistijden tussen 0 en 120 minuten. Vervolgens worden alle locaties die binnen een aangegeven reistijd vallen met een kleur aangegeven op een kaart, waarbij ook voor- en natransport meegerekend worden. Bovendien geeft het model tegelijkertijd aan hoeveel inwoners of arbeidsplaatsen binnen deze reistijd worden bereikt.

Scenario’s doorrekenen

Van den Briel: ‘In opdracht van de Stadsregio hebben we diverse scenario’s doorgerekend voor de bereikbaarheid van het Rieker Business Park. Hier werken meer dan 10.000 mensen bij toonaangevende bedrijven als IBM en PwC. Zonder de Verbindingswijzer was dit niet mogelijk geweest. Dan hadden we veel meer ‘op gevoel’ moeten werken. Je kunt wel een nieuwe lijn bedenken, maar die kun je nooit zo doorrekenen als met de Verbindingswijzer.

Voorafgaand aan het onderzoek was het idee een extra stop te realiseren voor de bus die over de A4 langs de bedrijven rijdt. Mensen konden dan via het viaduct door het park naar het bedrijventerrein lopen. Deze optie scoorde heel laag in de analyse. De fiets als natransport deed juist heel veel. Er kwamen dus echt interessante opties uit!’


OV9292

Van den Briel: ‘Met de Verbindingswijzer ontstaan alternatieven waar je zelf niet opkomt. En we beschikken nu over goed onderbouwde cijfers die we kunnen leveren aan een vervoersbedrijf als het GVB. Het mooie is dat het GVB daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de analyseresultaten en nu de extra buslijn heeft toegevoegd aan de bestaande Rieker Circle line. Deze bus valt niet onder het OV omdat de reizigersaantallen te laag zijn, maar is wel opgenomen in OV9292 reizigersinformatie. De Stichting Bedrijven Rieker Business Park (SSBR) bekostigt de nieuwe lijn.’

Samenwerking

‘De samenwerking met Movares verloopt heel prettig’, aldus Van den Briel. ‘Zij weten als geen ander hoe de Verbindingswijzer ingezet kan worden en wij begeleiden het proces en geven advies geven over (duurzame) mobiliteit. Recent zijn we gevraagd door stadsdeel Nieuw-West om te onderzoeken of het OV in het Havengebied en in Geuzenveld/Slotermeer verbeterd kan worden. Hier hebben we soortgelijke analyses uitgevoerd en de verschillende opties doorgerekend. Recent hebben we onze bevindingen gepresenteerd voor stakeholders in het gebied waaronder werkgevers en overheden. Samen met Movares kunnen we zo voor elk willekeurig stadsdeel of bedrijventerrein vervoersanalyses maken.’