Mooie projecten die Nederland beter maken

Er is de laatste tijd veel onrust over de stikstofkwestie. Onderzoeken geven aan dat de Nederlandse stikstofuitstoot meer dan 50 procent omlaag moet. Dit heeft tot felle protesten geleid van boeren en mensen uit de bouwsector. Dat raakt ons ook als ingenieursbureau.


Lange tijd hebben we in Nederland niet heel strikt de regels opgevolgd. We probeerden slimmer te zijn dan de bovenmeester door de rekbaarheid op te zoeken in de regelgeving. In mijn beleving proberen we een systeem in leven te houden dat nooit duurzaam kan zijn. Dat de regels zo rekbaar waren, daar hebben we nu last van. Let wel, ik heb er begrip voor dat de boeren en bouwers boos zijn: ze hebben last van dit beleid dat niet eenduidig en consistent genoeg is. Nu duidelijk is dat de stikstofuitstoot echt omlaag moet, moet het acuut anders en lopen we vast.


Aan de andere kant zie ik dat het misschien wel bij ons allemaal ontbreekt aan een stuk intrinsieke motivatie om ons in te zetten voor het klimaat. Het gaat over een principiëlere keuze dan wij soms hanteren. De problematiek heeft zich zo opgestapeld dat je aan rigoureuzere keuzes toe bent en principieel moet kiezen of je het milieu wilt redden of niet. Dit geldt ook voor Movares. Als ingenieursbureau zullen we de lijn moeten doortrekken en ervoor moeten gaan.


We hebben duurzaamheid hoog op de agenda, maar we zullen op een andere manier onze schouders eronder moeten zetten. Dit betekent: kritisch zijn en blijven waar het gaat om de energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen. Steeds weer zoeken naar fundamentele oplossingen in plaats van opportunistisch aan de slag gaan. Wij voelen ons aangesproken om hier echt mee aan de slag te gaan en dit ook te laten zien in onze projecten. Zo willen we bijdragen aan een meer principiële oplossing van de problematiek.


We werken nu al aan mooie projecten waarin je dit ook terug ziet. Een aantal daarvan is beschreven in dit magazine. Projecten die Nederland beter maken. Kijk naar het artikel over Hollandse Kust Zuid. TenneT werkt aan hier aan de verbinding van Hollandse Kust (zuid) en nog twee toekomstige windenergiegebieden met het hoogspanningsnet op land. Het streven is dat deze gebieden tezamen in 2023 bijna genoeg energie leveren voor de helft van alle huishoudens in Nederland.


Er ligt een heel grote opgave voor een land als Nederland. Dit betekent dat je als ingenieur nog meer aangesproken wordt op je vak waar het gaat om innovatief meedenken in oplossingen, op een goed doordachte en structurele manier. Het ideale klimaat voor ingenieursbureaus! Laten we er dan ook samen voor gaan.


Sander Eijgenraam

Directeur Movares