image

Hier maken we echte stappen

Thea de Vries

secretaris-directeur Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam gaat 235 miljoen extra investeren in het vervoer in de regio. ‘We gaan niet wachten tot de crisis over is’, zegt secretaris-directeur Thea de Vries. ‘We willen nu stappen zetten om zo goed mogelijk te reageren op wat ons overkomt. We helpen hiermee ook de openbaarvervoerbedrijven in onze regio. Hier vindt 35 procent van alle vervoersbewegingen van Nederland plaats. Wij vinden dan ook dat we als Vervoerregio Amsterdamen voorop moeten lopen een goed voorbeeld moeten geven voor andere regio’s.’

Spitsmijden

‘Het is natuurlijk een heel bijzondere situatie door deze COVID-crisis, die ook de mobiliteit hard raakt. Sinds maart is er geen hyperspits meer. De reden is vervelend, maar het OV en de wegen zitten niet meer bom- en bomvol in de spits en dit biedt ook kansen. Om werk te maken van het ‘spitsmijden’ en dit te bestendigen, zijn we in gesprek gegaan met onderwijsinstellingen: middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. We hebben samen gekeken in hoeverre zij hun roosters kunnen aanpassen om te voorkomen dat grote stromen scholieren en studenten op dezelfde tijden moeten reizen en hebben hier een convenant over afgesloten. Scholen willen heel graag fysiek onderwijs bieden, maar kunnen in deze tijd niet alle leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. Dit is meteen een kans om spitsmijden goed te regelen voor de lange(re) termijn.’

38.000 werknemers

‘Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met werkgevers. We hebben een soortgelijke afspraak gemaakt met twintig werkgevers uit de regio: meer buiten de spits reizen en meer thuiswerken. In dit convenant gaat het om 38.000 werknemers. Deze lijn willen we doorzetten: er zijn nog veel meer werkgevers en -nemers in deze regio. Wanneer je mobiliteit niet hoeft te organiseren rondom de grote spitspieken heb je minder materieel nodig en wordt de infrastructuur minder belast. Dit levert een aanzienlijke kostenreductie op, wat heel prettig is voor de vervoerders nu de inkomsten zien teruglopen.’

Zero emissie en duurzaamheid

De Vervoerregio gaat in alle concessiegebieden investeren in zero emissiebussen, bijbehorende laadinfrastructuur en duurzaamheid. In Amsterdam wordt de derde serie ZE-bussen van GVB volledig bekostigd en wordt gezorgd voor stroomnetaansluitingen en de herinrichting van de IJzijde. Ook wordt onderzoek gedaan naar rijden op biodiesel, dat 90 procent uitstoot zou schelen. ‘Deze investeringen lijken misschien niet de meest voor hand liggende keuzes in deze tijd. Toch gaan we ervoor. De situatie in de sector is kritiek en daarom gaan wij investeren op thema’s die wij heel belangrijk vinden. Als wij de vervoerders helpen zero emissie te implementeren in hun bedrijfsvoering, worden de kosten uiteindelijk ook lager in de exploitatie. Het wordt niet alleen prettiger voor de reiziger, maar ook voor omwonenden en bezoekers van onze regio.

Investeringsagenda Mobiliteit

Met het naar voren halen van investeringsbudget kan de Vervoerregio ook aan de slag met een aantal prioriteiten uit de Investeringsagenda Mobiliteit, zoals met het goed inpassen van vlotte doorstroming van het OV in de stad en met routes die het fietsen op korte afstanden stimuleren. Met financiële bijdragen worden projecten als de Oranje Loper mogelijk gemaakt. Dit is een project van de gemeente Amsterdam om de verbinding tussen het Centraal Station en het Mercatorplein in Amsterdam-West een nieuwe inrichting te geven, waardoor het nu vaak rommelige straatbeeld wordt opgeschoond. ‘Wij vinden dat het past bij de tijd waarin we ons bevinden om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. We zijn meer in en om het huis; leefbaarheid wordt steeds belangrijker.’

Tempo maken

‘Als Vervoerregio hebben we gekeken naar waar nog meer kansen liggen. Het is op dit moment rustiger in de stad waardoor we tempo kunnen maken met projecten in de openbare ruimte. Door de tijdelijk afgenomen drukte kan bijvoorbeeld de vernieuwing worden versneld van het stationsgebied aan de centrumzijde van Amsterdam CS (De Entree), met onder meer de bouw van een ondergrondse fietsenstalling met 7000 plekken. ‘

Kwalitatief hoogwaardig OV

‘Daarbij moet het OV aantrekkelijk blijven. We staan als Vervoerregio voor kwalitatief hoogwaardig OV en voor continuïteit. De backbone van de mobiliteit in de metropool Amsterdam moet ook na de crisis optimaal werken en een aantrekkelijk product blijven. Samen met de vervoerders zijn we hierover in gesprek. Onder meer over de dienstregeling en de belasting tijdens de spits. Voorop staat dat de fijnmazigheid van het netwerk kwalitatief goed moet blijven om goede bereikbaarheid te garanderen.'

Samen optrekken

‘Ik denk dat we een mooi totaalpakket aan maatregelen hebben geformuleerd op weg naar de toekomst. De crisis geeft ons even tijd om op adem te komen en vervolgens vol door te gaan. Deze aanpak past bij de Vervoerregio. Het is de snelst groeiende regio van Nederland; wij moeten als belangrijke partij in de mobiliteit onze verantwoordelijkheid nemen en hebben daar de middelen, de slagkracht en de knowhow voor. Ik merk ook echt dat het ons veel drive en power geeft doordat we een samenwerkingsverband zijn met veel gemeenten, waaronder Amsterdam. Wat ik zelf mooi vind is dat overheden en vervoerders hier echt samen optrekken. Hier wordt het concreet. Hier maken we de echte stappen die niet blijven bij beleidsstukken. Door onze gezamenlijke drive gaat het werken in onze regio.’ ‘Ik zou zeggen: volg ons voorbeeld! Wij hebben een eerste stap gezet die heel positief is ontvangen door de sector en de regio en ik denk dat er in het land meer kansen liggen zoals deze. Werk samen en leer van elkaar. Wij hebben de expertise en willen onze kennis graag delen.’

Over Thea de Vries

Thea de Vries is per 1 april 2020 secretaris-directeur van Vervoerregio Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam verbindt in totaal vijftien gemeenten en werkt aan een regio waar mensen vlot hun bestemming bereiken. Deze vijftien gemeenten zijn net als de Vervoerregio zelf onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die in totaal 32 gemeenten telt. Van 2018 tot 2020 was De Vries werkzaam bij Drinkwaterbedrijf Noord-Holland als sectordirecteur drinkwater. Daarvoor werkte zij bijna vier jaar als afdelingshoofd Beleid en Omgeving, Openbaar Vervoer en Spoor bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

image

Delen mag