Maatschappelijke relevantie

Als ik terugkijk op de projecten waar we de afgelopen tijd aan werkten, de lopende projecten en projecten die op de planning staan, komt steeds weer het thema ‘maatschappelijke relevantie’ bij me op. Of het nu gaat om klimaatadaptatie, zoals in het blog van Reinier van den Berg, of om infrastructuur en mobiliteit, zoals in het artikel over de A27 Houten-Hooipolder. Naast deze drie thema’s staan de thema’s energietransitie, digitale transformatie en circulair bouwen centraal bij Movares. En in al onze projecten is de maatschappelijke context van belang.

Maatschappelijke context

Herken je dit? We zijn veel meer dan vroeger bezig met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Kijk maar naar de A27. Het gaat niet alleen om betere doorstroming van A naar B, maar ook om het klimaat en maatschappelijke belangen van alle betrokken partijen. Alle projecten worden in deze context geplaatst. Daar voel je dat ons streven om de wereld een beetje mooier te maken hier helemaal tot zijn recht komt.

Breder kijken

Dit vraagt van adviseurs dat je veel breder moet denken, in alles de brede maatschappelijke context mee moeten laten wegen. We moeten veel meer meerdere oplossingsrichtingen meenemen in onze adviezen. Er is niet langer één technische oplossing. Een voorbeeld: onze opdrachtgevers zijn ook bezig met klimaatadaptatie. Voor hen is een weg meer dan alleen de aanleg van een weg. Zij kijken verder naar de maatschappelijke relevantie van die nieuwe weg. Dat is wat wij ook nastreven: breder kijken naar wat opdrachtgevers van belang vinden en niet meer sec vanuit de techniek adviseren.

Meer dan technische oplossing

Als ingenieursbureau moet je dus anders naar de wereld kijken, je kennis anders opbouwen en een breed palet aan ‘smaken’ in huis hebben. Hier werken we intern ook hard aan. We leren onze mensen minder vanuit de techniek te denken en meer vanuit de maatschappelijke context. Dit doen we in workshops als ‘psychologie in het werk’ en sessies over innovaties die ook lang niet altijd puur technisch zijn. We zorgen ervoor dat de technische kennis op orde blijft. De kunst is dat je de techniek beheerst, maar niet technisch praat en verder kijkt dan alleen de technische oplossing.

Mooiere wereld

Persoonlijk vind ik deze manier van werken veel prettiger. Zo kun je meebewegen in hoe de maatschappij zich ontwikkelt en bijdragen leveren die er echt toe doen. Meedoen in het grotere geheel spreekt veel mensen meer aan dan alleen een technische oplossing leveren. Zo maken we met elkaar de wereld iedere dag een beetje mooier!


Ik wens je veel inspiratie, leesplezier en een heerlijke zomer!


Sander Eijgenraam

Directeur Movares