De volledige scope in één 3D-simulatie

‘Een golden asset’ noemt Yildirim Gökay, rail systems engineer bij ProRail, de hefbrug in Gouda. Aan deze brug en de naastgelegen draaibrug moeten elektrotechnische en mechanische aanpassingen worden uitgevoerd zodat ze kunnen voldoen aan de Machinerichtlijn. ProRail en Movares hebben samen een 3D-simulatie ontwikkeld waardoor het mogelijk is op elk willekeurig moment op afstand het model te bekijken. Ferry Spruit, senior projectleider Natte Beweegbare Infra bij Movares: ‘Een handige tool voor alle projectfasen die ook is in te zetten als opleidingssimulator.’

Beeld en tekst

‘De hefbrug wordt binnen ProRail als golden asset gezien’, legt Gökay uit. ‘De brug faciliteert de sporen Utrecht – Den Haag en Utrecht – Rotterdam. Dit zijn zeer drukke trajecten; wanneer de brug niet beschikbaar is, heeft dit grote impact. Een goed beeld van de omvang van het project is hierbij belangrijk. Movares heeft ervaring met het simuleren van bruggen in verschillende applicaties en stelde voor een 3D-simulatie te maken van deze hefbrug en de naastgelegen draaibrug. Hierin zijn alle scopeonderdelen opgenomen in beeld met tekstuele uitleg per onderdeel. Het is handig en nuttig dat je vanachter je bureau als het ware door, in en om de brug kunt bewegen: je kunt de brug openen en sluiten, je kunt individuele componenten laten bewegen en erop inzoomen en wanneer je op de onderdelen klikt, verschijnt er een foto met tekstuele uitleg.’

Naslagwerk

‘Wat er nu ligt is een basismodel’, vervolgt Spruit. ‘Je kunt er in diverse lagen allerlei informatie aan toevoegen, zodat er een zeer compleet beeld ontstaat. In de besteksfase helpt dit bij de engineering: je kunt exact zien wat het werk inhoudt, of de onderdelen passen, wat het ruimtebeslag is en welke veiligheidsmaatregelen er moeten worden toegepast om het werk veilig te kunnen uitvoeren. In de uitvoerings- en onderhoudsfase is het zeer prettig dat je altijd terug kunt vallen op het model. Je kunt het, op elk moment, als een soort naslagwerk gebruiken, met het voordeel dat je niet steeds ter plekke hoeft te zijn. Zeker tijdens de coronacrisis is dit erg prettig. En, voor onderhoudsmonteurs werkt het bovendien sneller dan een groot document doornemen.’

Innovatieve manier van presenteren

‘We hebben het voorlopig en het definitief ontwerp vormgeven in deze simulatie’, vertelt Gökay. ‘Het doel was het project op een innovatieve manier aan de markt presenteren en ervaringen op doen met deze werkwijze. Naast de presentatie van het project aan de inschrijvers, hebben we hen ter voorbereiding op het overleg ook een virtuele aanwijzing gegeven met een filmpje van het 3D-model. Vervolgens hebben we coronaproof per inschrijver een locatiebezoek gedaan en is uiteindelijk de aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren.’

Scenario’s toevoegen

Gökay: ‘Het is tot nu toe goed ontvangen. Ik ben benieuwd: we gaan samen dit proces doorlopen. Met input van de aannemer kunnen we het model mogelijk finetunen, scenario’s toevoegen en op termijn wellicht ook inzetten voor andere projecten.’ Spruit: ‘Nu is het vaak een grote zoektocht om alle benodigde informatie te vinden. Stel je voor dat je alle informatie en documentatie van de brug in het model verwerkt en dit koppelt aan een database binnen ProRail waarmee je snel en effectief alle informatie over dat ene specifieke onderdeel van de brug kunt opvragen. Dat levert je enorme tijdwinst op.’


Delen mag