Aantrekkelijk en beleefbaar landschap

Het natuurgebied Oostvaardersplassen bij Lelystad is uniek voor Nederland en Europa. Met volop riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en wilde dieren. Staatsbosbeheer wil én de beschermde natuurwaarden van het gebied duurzaam behouden en tegelijkertijd recreanten het unieke van dit gebied laten beleven. Dit kan sinds kort vanaf vier nieuwe uitzichtpunten en een natuurtheater aan de rand van de Oostvaardersplassen.

Randzones en uitzichtpunten

‘De Oostvaardersplassen vormen een prachtig natuurgebied van zo'n 7500 ha. Er leven hier zelfs zeearenden’, vertelt Jan van Soest, projectleider bij Staatsbosbeheer. ‘Het moerasdeel is niet publiekstoegankelijk, het grazige deel van het Natura2000-gebied wel, onder begeleiding van een natuurgids. De rest is opengesteld voor publiek. Om mensen het mooie en unieke van de natuur te laten zien, werken wij als Staatsbosbeheer aan een ‘beleefbaar landschap’, zonder dat de rust wordt verstoord die de dieren nodig hebben. In het kader van het programma Nieuwe Natuur hebben wij een aanvraag ingediend om de randzones zo in te richten dat die een kopie zijn van het grotere gebied waar recreanten niet kunnen komen. Movares heeft voor ons ontwerpen gemaakt voor de randzones en de uitzichtpunten waar je bevers kunt spotten en kiekendieven ‘kieken’. De ecologen van Movares hebben invulling gegeven aan de velden en de poelen die als foerageergebied dienen voor onder andere reigers, lepelaars, eenden en steltlopers.’

Uniek stuk natuur

Staatsbosbeheer had al eerder een raamcontract met Movares gesloten voor ingenieursdiensten. Van Soest: ‘In het kader van het stikstofprogramma moesten destijds veel werkzaamheden uitgevoerd worden die wij hebben aanbesteed. Movares had de beste aanbieding voor het gebied rond de Kop van het Horsterwold. Deze opdracht voor de randzones en uitzichtpunten is daar een vervolg op. Samen hebben we de compensatiehectares voor de kiekendief duurzaam ingericht en de moeraszones ontwikkeld. Die samenwerking was heel prettig. Movares als adviesbureau heeft alle kennis die nodig is voor de uitvoering van projecten. Wij kennen dit gebied als geen ander. Je hebt elkaar nodig in de markt. Samen zijn we voor het beste resultaat gegaan. Als je hier als bezoeker komt, kun je nu echt een uniek stuk natuur beleven.’

Natuurtheater

De nieuwe uitzichtpunten zijn als recreatieve rustpunten te vinden in het gebied rondom de Trekweg en de Praamweg in de Oostvaardersplassen. Van Soest: ‘Je kunt vanaf hier een groot deel van het foerageergebied bekijken zonder dat vogels verstoord worden. De uitzichtpunten zijn ook een prima plek om ongestoord naar reeën, reigers en andere dieren te kijken.’ Ten zuiden van de Oostvaardersplassen, langs de Lage Vaart, is in de buurt van een beverburcht een natuurtheater aangelegd. Van Soest: ‘Voorheen kon je vanaf de fiets- en wandelpaden de beverburcht zien liggen aan de overkant van het water. Nu kun je er dichterbij komen en in de vroege ochtend of in de avondschemer de bevers zien.’ Architect Paul van der Ree van studioSK-Movares maakte het ontwerp, geïnspireerd door klassieke theaters. De plek is niet alleen geschikt voor fietsers en wandelaars om even tot rust te komen, maar ook voor natuuronderwijs of kleinschalige culturele initiatieven.


Delen mag