Durven en doen

De wereld en de thema’s die er toe doen veranderen. We zitten midden in een maatschappij waar onderwerpen zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, energietransitie, digitale transformatie, betrouwbare infrastructuur en circulariteit belangrijke thema’s zijn. Thema’s die vragen om creativiteit en innovatiekracht, maar ook om door samenwerking in de keten een stap voorwaarts te maken met de issues die bij deze thema’s spelen.

Nieuwe technologieën

Dit zijn niet zomaar woorden. We zullen echt anders naar die issues moeten gaan kijken. Andere mogelijkheden moeten vinden voor mobiliteitsvraagstukken, voor beheer en onderhoud, we zullen mensen anders moeten opleiden en steeds meer gebruik moeten maken van nieuwe technologieën. En niet alleen kijken, we moeten het ook doen! Zelf en samen met onze partners in de keten. In dit Movares Magazine vindt u hier een paar heel mooie voorbeelden van.

Hyperloop

Neem de Hyperloop. Een tot de verbeelding sprekende innovatie waarmee binnen tien jaar mensen in een tunnelbuis vervoerd kunnen worden tegen snelheden tot 1000 km/uur. Hardt Hyperloop is de partij die in Nederland werkt aan deze innovatieve vorm om mobiliteit ook in de (nabije) toekomst te garanderen. Zij doen dit samen met een groot aantal Europese partners, waaronder Movares. In dit project maken we gebruik van elkaars expertise en innovatiekracht om tot haalbare oplossingen te komen en het mobiliteitsvraagstuk dat er is, innovatief op te lossen.

Opleidingssimulator

Een ander mooi voorbeeld is de manier waarop brugbedienaars worden opgeleid. Vanuit een 24 uurs bediencentrale in Heerhugowaard gaat de provincie Noord-Holland 44 bruggen en sluizen op afstand bedienen. Omdat dit nieuw is voor de brugwachters worden ze hiervoor opgeleid. In een BIM-omgeving bouwde Movares een opleidingssimulator voor virtueel testen in opdracht van ENGIE. Hierdoor creëren wij betrouwbare infrastructuur bij de indienststelling. Door te oefenen in de simulator zijn de brugbedienaars voorbereid op de werkelijkheid. Het digitale ontwerp vergemakkelijkt bovendien het beheer en onderhoud. Dit is digitale transformatie van begin tot eind op een compleet nieuwe manier.

Gedurfd en vernieuwend

Nog een sterk voorbeeld van de ‘nieuwe aanpak’ is het innovatietraject dat de provincie Overijssel heeft geïnitieerd. Zij hebben marktpartijen uitgedaagd met innovaties te komen voor zes vraagstukken waar zij mee worstelen en die oplossingen ook toe te passen in de praktijk. Bij de zes vraagstukken zijn inhoudelijk deskundigen van de provincie betrokken zodat de provincie nieuwe kennis kan opdoen. Bovendien is de provincie de eerste afnemer van de winnende innovaties. Dit is een gedurfde en vernieuwende manier van aanbesteden en samenwerken. Normaal wordt een ‘oplossing’ aanbesteed, in dit geval is het ‘probleem’ aanbesteed. Dit nog los van de inhoud waar een innovatie op het gebied van beeldherkenning wordt gerealiseerd.

Innovatiekracht in de keten

Laten we onze innovatiekracht, andere aanbestedingsaanpak en de digitale transformatie inzetten om de enorme opgave waar we met de bruggen in Nederland voor staan te realiseren. Veel bruggen zijn aan het einde van hun levensduur. Dat is een majeure opgave op het gebied van mobiliteit, van beheer en onderhoud en een majeure technische opgave. Als we nu eens durven kijken zoals provincie Overijssel dat doet en de innovatiekracht in de keten stimuleren? Wanneer we het bravoure van de Overijsselse aanpak breed implementeren, kunnen we zo de BV Nederland versneld helpen met deze opgave!


Herman van der Horst
Divisiedirecteur Ruimte, Mobiliteit en Infra