'Regio binnen twee uur
na startsein gestrooid'

Stephen Bolier, projectmanager Rijkswaterstaat'

v.l.n.r.: Gerard Huntelerslag, Stephen Bolier en Tjerk van de Lune

Tijdens de sneeuwval afgelopen periode was het een hectisch gebeuren in Houten. Vanuit het steunpunt gladheidsbestrijding reden tachtig vrachtwagens met sneeuwschuivers en/of strooiers af en aan. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het beheer van de A-wegen en daarmee ook voor de gladheidsbestrijding, kijkt tevreden terug. Stephen Bolier, projectmanager Rijkswaterstaat: ‘Mede dankzij het zeer functionele logistieke systeem dat we samen met Movares hebben ontwikkeld kon de aannemer binnen twee uur na het startsein de bijbehorende regio gestrooid hebben.’

‘Het oude steunpunt werd te klein,’ zegt Bolier. ‘Er komt steeds meer asfalt, de wegen worden breder en worden drukker bereden. Dit vereist meer sneeuwschuivers en strooiwagens en zeker meer zout. Rijkswaterstaat heeft de wettelijke plicht om te strooien. Wij hebben de voertuigen, de zoutloods en het zout, maar niet de vrachtwagens en de chauffeurs. Die worden via aanbestedingen geselecteerd. Rijkswaterstaat wil de aannemers faciliteren de gestelde norm van twee uur te halen, die in het prestatiecontract is opgenomen.

Daarnaast werken we aan het imago van Rijkswaterstaat: duurzaam, energieneutraal en herkenbaar in de regio.’ Gerard Huntelerslag, senior projectmanager en consultant GTH Projectmanagement, door Rijkswaterstaat aangesteld om dit project te begeleiden: ‘Aan al deze vereisten hebben we kunnen voldoen dankzij het uitgekiende logistieke proces dat we samen met Movares hebben ontwikkeld, de 1600 zonnepanelen waaruit het dak is opgebouwd, het materiaalgebruik, de aandacht voor het milieu en de uitstraling van het ontwerp.’

Circuit

Voorheen vonden het laden van nat en droog zout, het schoonspoelen en het onderhoud versnipperd over het terrein plaats. Nu is alles samengebracht op de plek waar de voertuigen staan. Bolier: ‘Gekozen is voor een ontwerp van de zoutloods dat aan twee kanten toegankelijk is, in plaats van de U-vorm van vroeger. Dit is veel efficiënter.’ Voor de chauffeurs is een circuit zonder kruisende bewegingen aangelegd. Via pijlen op het asfalt koppelen ze eerst de strooier aan die geladen is met nat zout, rijden ze door om, eventueel, de vooraf ingestelde en gereed staande schuiver aan te koppelen en vandaaruit rijden ze naar de zoutloods waar de voorraadbak op de strooier geladen wordt met droog zout. Dit gebeurt pas als de wagens moeten uitrijden, om te voorkomen dat het zout gaat klonteren. De voertuigen die terugkomen, worden in de wasplaats afgespoeld en weer met nat zout geladen zodat ze klaar staan voor de volgende ronde. Bolier: ‘Onze gebruikers zijn zeer tevreden. Ze hebben ruimte, het proces verloopt soepel en ook Arbo-technisch veilig.’

Efficiënte logistiek

Het logistieke proces is door een multidisciplinair team van Movares samen met de directe Rijkswaterstaat-gebruikers tot stand gekomen aan de hand van een simulatiemodel van Movares. Tjerk van de Lune, architect Movares: ‘Ons loopstromenmodel voor voetgangers hebben we omgebouwd voor auto’s om samen met de mensen die het strooiwerk doen te zien waar in Houten - en daarna ook bij de zoutloods in Delfgauw - de knelpunten zaten.’ Huntelerslag: ‘In Delfgauw bleek het opstellen van de voertuigen lang te duren. In Houten bleek de zoutloods te klein. Nu staat er een heel grote loods met 4000 ton zout en 28 strooiers en kunnen we met zelfs vier shovels gelijktijdig laden zonder elkaar ‘in de wielen' te rijden. Dit logistieke werkproces - de ‘Houtense’ werkwijze - is inmiddels landelijk vastgesteld.’ Bolier: ‘Wat ik mooi vind, is dat ik bij de strooiaannemers innovaties zie komen om nog sneller en beter hun werk te doen.’

'Er staat nu een heel grote loods met 4000 ton zout en 28 strooiers'

Modulair duurzaam ontwerp

Huntelerslag: ‘Een van onze eisen was een modulair ontwerp. Movares heeft het integrale ontwerp voor het steunpunt gemaakt. We kunnen het eenvoudig dupliceren nu het ontwerpeigendom in handen is van Rijkswaterstaat. Ook wilden we dat het steunpunt energieneutraal zou zijn: het dak bestaat uit 1600 waterdichte zonnepanelen die via de coöperatie Onze Zon Houten aan honderd huishoudens energie leveren. Dit bespaart ons materiaal voor het dak en onderhoudskosten. Een grappig detail: via Google Earth kun je letters op de zonnepanelen zien: ONZE ZON RWS A27. Van de zonnepanelen zijn er 72 in bezit van Rijkswaterstaat, voldoende om voor onze eigen energievoorziening te zorgen. Voor de nat/zout-vulinstallatie wordt onder meer hemelwater opgevangen en hergebruikt. Voor de afvoer van het zoute ‘grijze’ afvalwater hebben we extra milieumaatregelen genomen.’ Van de Lune: ‘In het hele ontwerp hebben we rekening gehouden met het zoute klimaat. De beste optie is hout; we hebben gebruik gemaakt van Nederlands larikshout. Al met al is steunpunt Houten meer dan energieneutraal; er wordt meer energie opgewekt dan verbruikt.’ Bolier: ‘Er staan al steunpunten in Houten, Baarn, Delfgauw, Wieringerwerf en Nijmegen. Als wij nog meer steunpunten bouwen, gaan we op het Houtense concept verder.’

Steunpunt gladheidsbestrijding Houten in het kort:

  • Opslag van materieel (strooiers & sneeuwploegen)


  • Tankinstallatie voor het vullen van de natzouttanks


  • Voorzieningen voor het schoonmaken van het materieel


  • Kantine voor medewerkers van de gladheidsbestrijdingsaannemer


  • Een dak van zonnepanelen om duurzaam energie op te wekken

Delen