Tijdlijn

Noord/Zuidlijn

Vanaf het allereerste begin in 2002 was Movares betrokken bij de Noord/Zuidlijn. Medewerkers vanuit een groot aantal disciplines hebben hun steentje bijgedragen aan de realisatie van deze nieuwe metrolijn. Van de constructie van de nieuwe kap op station Noord, het constructief ontwerp van de overkapping van het busstation IJsei, het testen van de technische systemen, treintoestellen, verkeersregeling, wissels, ventilatoren, noodverlichting, de roltrappen, communicatiesystemen voor hulpdiensten tot en met veiligheidsanalyses. In deze tijdlijn ziet u de diverse highlights.


2018

22 juli:
Noord/Zuidlijn in gebruik

Eindelijk is het zover: de Noord/Zuidlijn rijdt! Een mooie bekroning op het jarenlange werk waar ook vele Movaren de afgelopen jaren met plezier een steentje aan hebben bijgedragen. De Noord/Zuidlijn is de levensader van het openbaar vervoer in de stad waardoor veel mensen een kortere reistijd hebben. Reizigers zullen vooral ondergronds gaan reizen waardoor de verkeersdruk op de straten in het centrum minder wordt en voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Op 21 juli was de feestelijke opening van de Noord/Zuidlijn waarbij het publiek gratis met de Noord/Zuidlijn kon rijden, alle stations kon bewonderen en ook genieten van diverse georganiseerde festiviteiten in de stations.


2018

Kap station Noord ingediend voor Nationale Staalprijs

Station Noord is het begin- of het eindpunt van de Noord/Zuidlijn. Station Noord heeft een bijzondere kap van koudgebogen glas, een echte ‘landmark’ voor Amsterdam-Noord. Voordelen van het koudgebogen glas zitten op het gebied van kosten, ontwerp, productie, transport, onderhoud en duurzaamheid. Doordat het glas niet snel breekt, hoeft de kapconstructie ook minder stijf te zijn. Dit levert een bijzonder mooie constructie op.


2017

Druk met testen

Er wordt volop getest door Movares: technische systemen, treintoestellen, verkeersregeling, wissels, ventilatoren, noodverlichting, de roltrappen, communicatiesystemen voor hulpdiensten. Ook komen er testreizigers aan boord.


2016

Simulator helpt bij opleiding metrobestuurders

Simulatoren van Movares worden ingezet bij de opleiding van de toekomstige metrobestuurders op de Noord/Zuidlijn. Ze worden gebruikt als hulpmiddel bij het vergroten van de baanvakkennis van de bestuurders. Daarbij gaat het onder andere om de loop van het tracé, de afstanden tussen de stations en waar de wissels en de bochten zich bevinden.


2015

Michiel de Ruytertunnel open voor verkeer

De Michiel de Ruytertunnel aan de IJ-zijde van Amsterdam Centraal is open voor verkeer. Er is een nieuwe vierbaans tunnel die doorloopt onder het busstation. Fietsers en voetgangers aan de IJ-zijde krijgen hierdoor meer ruimte. De tunnel is 296 meter lang en heeft twee buizen met elk twee rijstroken. De tunnelbuizen zijn elk 8,60 meter breed en 4.5 meter hoog.


2014

Met assetmanagement sturen op output en economische waarde van eigendommen

De investeringen in metro- en tramnetwerken moeten steeds kostenefficiënter en effectiever. Dit vereist inzicht in de actuele conditie van het eigendom, de restlevensduur en de bijbehorende economische waarde. De Dienst Metro start een meerjarige meetmethode om alle benodigde data te verzamelen van de meer dan 30.000 objecten van de railinfrastructuur (assets) van de gemeente Amsterdam. Movares levert daarbij op meerdere gebieden ondersteuning.


2013

Overkapping IJsei wint Publieksprijs Vernufteling

Movares wint met de overkapping van het busplatform in Amsterdam de Publieksprijs van de Vernufteling. De Vernufteling is Nederlands meest prestigieuze ingenieursprijs en wordt jaarlijks uitgereikt voor het meest vindingrijke project. Movares behaalde niet alleen de Publieksprijs maar hoorde ook bij de top 3 van de juryprijs. Het busstation wordt voorzien van een overkapping die met zijn lengte van 360 m moest aansluiten bij de al bestaande stationskappen. Het ontwerp van de kap kwam tot stand in samenwerking tussen Benthem Crouwel Architekten en Movares. Movares verzorgde daarbij het constructieve ontwerp. Het ontwerp van deze reusachtige overkapping is er op gericht om een zo spraakmakende overkapping mogelijk te maken voor circa de helft van de gebruikelijke kosten zonder in te leveren op maat, allure of onderhoudbaarheid. Dit is mogelijk gebleken door een uitgekiend constructief ontwerp en heel innovatief materiaalgebruik. Mede hierdoor scoort de kap ook zeer goed qua duurzaamheid. Het materiaalgebruik is sterk gereduceerd en de gebruikte materialen staal en glas zijn nagenoeg voor 100% recyclebaar.


2013

Veiligheidsanalyses

De gemeente Amsterdam zorgt voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn, inclusief de aanschaf van nieuw metromaterieel en de aanschaf van een nieuwe spoorbeveiliging voor de Noord/Zuidlijn en het bestaande metronet. In opdracht van de gemeente voert Movares veiligheidsanalyses uit met betrekking tot botsingen, ontsporingen, ongevallen met baanwerkers en incidenten bij in- en uitstappen.


2012

Overkapping busstation IJ-zijde

Amsterdam Centraal heeft krijgt er een markante kap bij: een 360 m lange boogconstructie overdekt het nieuwe busplatform aan de IJ-zijde van het station. De constructie bestaat uit 900 mm hoge stalen bogen hart op hart 12,5m, met een vrije overspanning van 62,5m. Om ruimte te creëren wordt de De Ruijterkade verplaatst waarbij de IJ-oever 40 meter opschuift, door middel van een kistdam. Eén zijde van de stalen bogen rust op de kistdam van de nieuw aangelegde kademuur, de andere op korte kolommen die uitkragen uit het busplateau en verankerd zijn aan de nieuw aangelegde verkeerstunnel om de spatkrachten op te vangen. Movares gebruikte koud-buigbare glaspanelen, die een lichtgewicht constructie mogelijk maakten.

Movares is binnen de VOF De Ruijterkade verantwoordelijk voor het projectmanagement en diverse technische aspecten.


2012

Afzinktunnel onder het IJ en het Centraal Station

Voor de bouw van de tunnel onder het IJ en het Centraal Station wordt gebruik gemaakt van de afzinkmethode. In een bouwdok bij de Sixhaven worden vier tunnelelementen gebouwd. Voor het afzinken van de tunnelelementen in het IJ is in de bodem van de waterweg een sleuf gebaggerd. Het maken van een afzinksleuf onder het station was vele malen complexer. In de eerste plaats omdat de aanleg plaatsvond terwijl het station volledig in gebruik bleef. Daarnaast moest de oorspronkelijke fundering van het monumentale station, die bestaat uit duizenden houten palen, deels worden verwijderd en worden vervangen door een nieuwe funderingsconstructie.


2009

Toekomstgericht met ATO

Automatic Train Operation (ATO) wordt in de toekomst uit veiligheids- en capaciteitsoverwegingen waarschijnlijk steeds meer de standaard. De metro’s van de Noord/Zuidlijn kunnen op de automatische piloot rijden (GoA2+) en zouden daarmee de eerste in Nederland zijn.


2008

Betonnen tafelconstructie

De oude, houten funderingspalen worden over een grote breedte verwijderd en vervangen door een betonnen tafelconstructie. Onder de perrons rust deze op twee buispaalwanden met elk een diameter van 1,80 m. De buispaalwanden zijn aangebracht door middel van verticale microtunnelling techniek. Onder het stationsgebouw rust de tafelconstructie op twee sandwichwanden van dubbele rijen Tubexpalen met daartussen groutkolommen, met een totale dikte van meer dan twee meter; dik genoeg om voldoende stijfheid te kunnen garanderen om beschadigingen aan het gebouw te voorkomen.


2002 - 2007

Definitief besluit aanleg Noord/Zuidlijn

Op 9 oktober 2002 neemt de gemeenteraad van Amsterdam het definitieve besluit tot aanleg van de Noord/Zuidlijn. Met de Noord/Zuidlijn wordt voor het eerst in Amsterdam een tunnel geboord in plaats van afgezonken. Vanaf het allereerste begin zijn diverse disciplines van Movares betrokken bij de aanleg van deze nieuwe metrolijn die Amsterdam-Noord met Amsterdam-Zuid verbindt en een alternatief biedt voor de vaak overvolle trams en bussen.


Delen