'Hoog tijd om de bouwsector een beetje wakker te schudden'

Jacqueline Meerkerk

directeur BIM Loket

‘Werken met BIM (Bouw Informatie Management) is een cultuuromslag, maar opdrachtgevers zien steeds meer in dat er grote winst te behalen is met deze manier van werken. Zeker in de beheerfase, op het gebied van assetmanagement. Als in de beheerfase de data op orde is, plukken beheerders daar tientallen jaren lang de vruchten van.’

Netwerkregisseur voor keteninformatisering

‘Het was hoog tijd de sector een beetje wakker te schudden toen we het initiatief namen voor het BIM Loket. De bouwsector raakte verzuild. Op een aantal kennisgebieden werd wel gewerkt aan standaardisatie, vonden delen van de sector elkaar, maar nog veel partijen werkten langs elkaar heen. Het BIM Loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector. Nu nog door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen; de ambitie voor 2021 is te fungeren als netwerkregisseur voor keteninformatisering, integrale samenwerking en vernieuwing. Zie het BIM Loket als een soort clubhuis waar alle partijen uit de bouwsector welkom zijn, kennis uitwisselen en in samenhang optrekken, in een open cultuur. Dat is de meerwaarde en ik zie dat die toeneemt. We kunnen zaken agenderen en zo een regierol vervullen. Er komt meer dialoog, er ontstaat meer begrip voor elkaar. Zo werken we aan de transitie die nodig is. We willen uiteindelijk dat informatie door de bouwketen stroomt als water uit de kraan, dat is onze visie!'


‘Ik geloof in samenwerking en samen met partijen als Movares gaan we de uitdaging aan’


Bottum-up samenwerking

'De bouwsector is een sector van de korte termijn, van eigen deelbelangen, van vechten en versnippering… Geen open, samenwerkingsgerichte cultuur met een lange termijn blik. Het vraagstuk waar we voor staan is complex en het BIM Loket heeft een enorme ambitie, samen met brancheverenigingen en opdrachtgevers. Het is een uitdaging om die werelden te overbruggen! Ik geloof in samenwerking en samen met partijen als Movares gaan we de uitdaging aan. Een succes is de agendering op de Bouwagenda. Samen met de BIR (BouwInformatieRaad) hebben we input geleverd voor het onderwerp Digitalisering en Informatisering en onze visie hierop is goed geland in de Bouwagenda. Wij hadden een regierol om de partijen bij elkaar te brengen en we zijn nu bezig met het concretiseren van de visie samen met de stakeholders. Ook een succes is het BIM Basis ILS Initiatief, gestart door enkele aannemers. Wij hebben het initiatief omarmd en een groeiend aantal partijen in de bouw sluit zich hier nu aan om deze basis informatieleveringsspecificatie te hanteren. Een mooi voorbeeld van bottum-up samenwerking vanuit de sector, die ook internationaal veel navolging krijgt.’

Duurzame samenleving

'Als we met elkaar informatie slim inzetten kunnen we de gebouwde omgeving mooier maken, is het er prettiger verblijven en werken we samen aan een duurzame samenleving: betere resultaten voor minder geld die nog duurzaam zijn ook. Wanneer de overheid stappen zet richting wet- en regelgeving, en meer partijen het belang van BIM gaan inzien, zullen ze ook meer investeren in BIM. De cirkel is nog niet sluitend, dat is een van de volgende uitdagingen: standaarden doorvoeren vanaf de eerste planfase tot en met beheer en onderhoud en sloop, met gebruikssturing op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.'

Jacqueline Meerkerk is directeur BIM Loket

BIM Loket

Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk. De Stichting BIM Loket is eind april 2015 opgericht. Het BIM Loket is een initiatief van kennisorganisaties buildingSMART chapter Benelux, CROW, Geonovum, Ketenstandaard Bouw en Installatie, STABU en de Bouw Informatie Raad (BIR). Het BIM Loket is gevestigd op de Bouwcampus in Delft.

Delen