Duurzaamheid,
nu echt?

Zo bijna aan het einde van het jaar ontkom je niet aan wat eerste terugblikken op de zaken waar je trots op bent en die waar je nog wat minder trots op bent.

In deze laatste categorie hoort bij mij ook het echt implementeren van de noodzakelijke vervolgstappen rondom duurzaamheid in de projecten die we voor en samen met onze klanten uitvoeren.


Noodzaak tot actie

Mede geïnspireerd door de driedaagse Springtij conferentie op Terschelling en toch weer gealarmeerd door de resultaten uit het klimaatrapport van de Verenigde Naties, staat voor mij de noodzaak tot actie (en niet alleen praten) onomstotelijk vast.

Natuurlijk ondernemen we met elkaar en in onze sector al een heel aantal goede zaken zoals onder meer het afsluiten van Green Deals, het ondertekenen van het Betonakkoord en het actief deelnemen aan het Klimaatakkoord. Maar, dit is niet genoeg! We zullen meer moeten DOEN, op grote maar ook op kleine schaal.


Van praten naar doen

Binnen de Green Business Club Utrecht (een samenwerkingsverband tussen alle grote partijen in het Stationsgebied van Utrecht) is het jaarthema van 2018: Van Praten naar Doen. Volgens mij moeten we dit thema in 2019 veel breder gaan uitrollen. Hoe kunnen we dit aanpakken? De drie kernwoorden daarbij zijn volgens mij in ieder geval Samen, Snel en Consequent.


Samen

Samen is in dit kader natuurlijk een logisch kernwoord. We moeten het met elkaar in de keten realiseren, elkaar daarbij inspireren, maar ook echt aanspreken als we vinden dat iemand zijn of haar rol te minimaal oppakt.


Snel

Snel is een kernwoord waar veel mensen het in theorie volledig mee eens zijn, maar waar we in de praktijk in onze sector niet goed in zijn. Nog een keertje afstemmen, polderen, perfectioneren, nieuwe argumenten verzamelen leidt eigenlijk altijd tot uitstellen. Helaas wacht de klimaatverandering niet op ons....


Consequent

Consequent is voor mij het derde kernwoord waarbij ik vooral pleit om duurzaamheid nu echt consequent te gaan toepassen in al onze projecten die we samen doen. Dus geen argumenten verzinnen waarom in dit project duurzaamheid even niet past, maar creatief kijken hoe we dit kunnen integreren.


Samen met u

Als Movares zullen wij in 2019 de externe duurzaamheid een consequente en snelle impuls geven die we samen met u willen oppakken. Hier kunt u mij en mijn collega's op aanspreken, maar weet dat wij ook u op uw duurzame gedrag zullen aanspreken. Mocht u dit vervelend vinden: bij voorbaat excuses hiervoor.


Jacco Buisman


Directie Movares

jacco.buisman@movares.nl