De duurzaamste weg van Nederland

De N470 moet de duurzaamste weg van Nederland worden. Een weg die niet alleen energie bespaart, maar zelfs energie gaat leveren. In opdracht van de provincie Zuid-Holland werkt Boskalis Nederland B.V. aan de 17 km lange autoweg die de duurzaamste weg van Nederland moet worden. Al tijdens de tender heeft Boskalis de hulp ingeroepen van Movares.

De N470 is een druk bereden weg van Delft naar Zoetermeer. Deze weg is toe aan groot onderhoud. De provincie Zuid-Holland grijpt deze gelegenheid aan om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren en om maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Een wens van de provincie is dat niet alleen de weg zelf duurzaam wordt, maar dat ook in het project innovaties worden ontwikkeld die uiteindelijk zijn te gebruiken in de rest van haar areaal.

Energy Wall

‘De oplossingen die door Boskalis aan de provincie zijn gepresenteerd gaan zelfs verder dan de gestelde eisen vanuit het contract’, zegt Robert Jan Aartsen, projectmanager bij Movares. Zo is een totale CO2-reductie van 100% geëist, Boskalis ging veel verder, tot meer dan 150%. Als één van de maatregelen noemt hij de Energy Wall: een geluidsscherm dat met geïntegreerde zonnepanelen en kleine windturbines energie opwekt. De opgewekte gelijkstroom wordt gebruikt in het DC grid, het gelijkspanningsnetwerk waarop onder andere de Verkeers Regel Installatie (VRI) en de openbare verlichting zijn aangesloten. Energie die niet direct nodig is, wordt opgeslagen in batterijen en kan bij schaarste weer ingezet worden voor energievoorziening binnen het projectdomein. De uitwerking van deze elektro-infrastructuur wordt gedaan door Dynniq (energising mobility).

Lagere CO2-uitstoot

Een andere maatregel, een van de 13, is het inzetten van biobrandstof voor het gemotoriseerde materieel. De machinisten werken volgens de regels van 'Het Nieuwe Draaien', waarbij beheerst omgaan met de machine zorgt voor minder brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Verder krijgt de N470 rolweerstandverlagend asfalt en heeft de provincie vakken aangewezen waar getest kan worden met verschillende nieuwe asfaltmengsels.

GeluidVangrail (door Movares ontwikkeld)

Proeftuin

Aartsen: ‘De provincie Zuid-Holland is vooruitstrevend waar het gaat om de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Het project ‘N470 geeft Energie!’ werd als tender uitgeschreven waarin aannemers werd verzocht om met vernieuwende ideeën te komen om de plannen van de provincie werkelijkheid te maken. Om innovaties te stimuleren heeft de provincie-Zuid-Holland het project ‘N470 geeft Energie!’ voor de duur van 12 jaar aangewezen als proeftuin.

Movares begeleidt deze zogenaamde 'proeftuin' en wil van de gelegenheid gebruik maken om o.a. de GeluidVangrail verder te ontwikkelen. Deze GeluidVangrail is al getest in Noord-Holland. Een innovatiemanager van Movares houdt zich bezig met de plannen en de uitvoering van het innovatieproces. In deze fase wordt het innovatieplan opgesteld en kijken we hoe we de ideeën kunnen vormgeven’.

Samenwerking

Naast de samenwerking met Boskalis en Dynniq wordt ook de samenwerking gezocht met andere partijen, zoalsde TU Delft. Movares zet zijn innovatiekracht en expertise in op het gebied van onder meer wegontwerp, geluid en ecologie. Movares is al jaren partner van de provincie Zuid-Holland, onder andere in het raamcontract voor ingenieursdiensten.

Beelden: Boskalis | Bosch-Slabbers


Delen