Betere doorstroming
met intelligente
verkeersregel-
installaties

Elke dag weer rijden heel wat vrachtwagens dwars door Utrecht om bestemmingen in het noorden van de stad te bevoorraden. Dit zorgt voor veel verkeersdrukte met nadelige gevolgen voor de veiligheid, leefbaarheid, CO2-uitstoot en doorstroming. Gemeente Utrecht wil onderzoeken of dit vrachtverkeer ‘verleid’ kan worden om de Noordelijke Randweg Utrecht en Einsteindreef te gebruiken. Movares onderzoekt de effecten wanneer vrachtverkeer op dit traject prioriteit krijgt bij kruispunten met iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties). Marcel de Lange, adviseur Verkeersmanagement bij gemeente Utrecht, is blij met de eerste resultaten.


Vlnr: Remco van der Wösten en Marcel de Lange

De Lange: ‘Utrecht is een fietsstad pur sang. We willen liever geen zwaar vrachtverkeer in de drukke binnenstad om het voor fietsers aangenamer te maken. Daarom helpen we graag mee om zwaar gemotoriseerd verkeer te bevoordelen op die routes waar wij dat verkeer willen hebben. Zo mijden ze het dicht stedelijk gebied en lopen ze zelf ook minder vertraging op, wat kostenbesparingen aan de kant van de vervoerders oplevert.

Remco van der Wösten, senior adviseur mobiliteit bij Movares: ‘Voor dit onderzoek is in eerste instantie voor 48 vrachtwagens die vanaf de A2 en de A27 in de spits de Einsteindreef in rijden gekeken wat het effect is. Het totale vrachtverkeer is 13-15 procent van al het verkeer op de NRU (Noordelijke Ring Utrecht). Dat is aanzienlijk. We onderzoeken wat de effecten zijn wanneer vrachtwagens en iVRI’s met elkaar ‘communiceren’ via zogenoemde Talking Traffic-architectuur.*

Scenario's testen

De Lange: ‘Het is best een klus om de verkeersdoorstroming te verbeteren in een stad als Utrecht die zo aan het verdichten is. Als je de hoofdbaan prioriteit geeft, zal dat een belemmerend effect hebben op het verkeer vanuit de zijrichtingen. Movares heeft met het verkeerssimulatieprogramma Vissim onderzocht wat het effect is wanneer alleen een bepaald deel van het vrachtverkeer prioriteit krijgt en wanneer al het vrachtverkeer prioriteit krijgt.

In beide gevallen blijkt de extra wachttijd voor het kruisende verkeer erg mee te vallen. Bovendien profiteert het autoverkeer op de hoofdbaan mee wanneer het vrachtverkeer prioriteit krijgt. Al met al ziet het er positief uit. Voor ons is het heel prettig dat we dit zo kunnen testen in Vissim. Movares heeft daar veel ervaring mee. Als gemeente hebben wij niet alleen de eindresultaten gekregen, maar we hebben ook echt samen de scenario’s getest. De volgende stap is een pilot.’

Innovatie

Hoe werkt het in de praktijk? Van der Wösten: ‘De vrachtwagens - connected via een app op toch al aanwezige boordapparatuur - zijn herkenbaar voor intelligente verkeerslichten en ontvangen real-time informatie over wanneer het verkeerslicht op groen of rood springt. Het verkeerslicht geeft onder bepaalde voorwaarden prioriteit.

De vrachtwagenchauffeur ontvangt een melding hoe lang het nog duurt voordat het licht groen wordt. In de toekomst is het de bedoeling dat de chauffeur niet alleen de tijd tot groen doorkrijgt, maar ook de meest optimale route. Innovatie heeft tijd nodig, maar dit zou een mooie stap zijn in de mobiliteitstransitie! De investering is minimaal en het levert vervoerders tijdwinst op.’

Data intelligence

‘Data is in dit onderzoek enorm belangrijk’, zegt Van der Wösten. ‘Door de vervoersbewegingen (auto, bus, vrachtauto en langzaam verkeer) te tellen, meten we de afwikkeling van de verschillende vervoersmodaliteiten. Dit levert inzicht op in bijvoorbeeld de gemiddelde snelheid en de opgelopen verliestijden in de huidige situatie. Het vooraf geselecteerde vrachtverkeer hebben we in een aparte categorie ondergebracht zodat we deze goed kunnen monitoren.

Al eerder hebben we een groot deel van het Utrechtse mobiliteitsnet in Vissim gezet. Dit overzicht hebben we geactualiseerd en de huidige VRI-regelingen en verkeersgegevens ingevoegd. Samen met de gemeente komen we zo tot een vastgesteld basismodel van de bestaande situatie en alternatieven om de doorstroming te verbeteren. Het gaat met name om het hele proces: samen naar oplossingen zoeken en op basis van actuele data beleidskeuzes maken.’

Vissim-simulatie Einsteindreef Utrecht

* Talking Traffic is een landelijke publiek-private samenwerking waarbij op basis van Europese standaarden communicatie mogelijk wordt tussen iVRI’s, een cloud en innovatieve informatiediensten, door gebruik te maken van connectiviteit via bestaande telecomnetwerken.

Dit project valt onder Goedopweg. Dit is een initiatief van de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren.

Delen mag

Vond je dit een interessant artikel, deel het dan gerust