Movares ontwerpt innovatieve dwarsligger faunapassage


In natuurgebied Naardermeer vormt het spoor tussen Naarden en Weesp een hindernis voor verschillende soorten amfibieën. Movares ontwikkelde een innovatieve faunapassage waardoor kleine dieren als ringslangen, heikikkers en kleine watersalamanders veilig het spoor kunnen kruisen. Hierdoor blijft de populatie van beschermde dieren in het Naardermeergebied gezond. Tijdens de buitendienststelling van Naarden-Bussum afgelopen maand is de dwarsligger faunapassage succesvol ingebouwd op twee plekken in het spoor.

Innovatief concept

Het innovatieve concept van Gideon Vreeman (adviseur ecologie) en Rien Veldsink (adviseur innovatie en ontwikkeling) van Movares oogstte veel lof. Zij ontwierpen een nieuw type faunapassage voor amfibieën bij spoorwegen, de zgn. Dwarsligger Fauna Passage (DFP). Deze is inpasbaar in situaties met een hoge grondwaterstand en past prima in het reguliere spooronderhoud. De DFP bestaat uit een halve meter brede tunnel tussen twee nieuwe dwarsliggers met een H-profiel. In het tunneldak komt een rooster voor toetreding van lucht en licht. Dit rooster voorkomt ook dat de dieren - wanneer de trein eroverheen rijdt - worden meegezogen.

Hoge grondwaterstand

Voor amfibieën worden vaak kleine faunatunnels onder het spoor aangelegd. Vanuit technisch oogpunt moet zo’n passage op voldoende diepte (1,80 m onder bovenkant spoorstaaf) onder het spoor worden aangebracht en een minimale afstand van 0,10 m hebben tot de hoogste waterstand. Door de hoge grondwaterstand in natuurgebieden als het Naardermeer kunnen dit soort passages niet geplaatst worden. Daarom heeft Movares een alternatief ontworpen waardoor kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen veilig en snel de spoorlijn kunnen passeren. Dit unieke project is ontstaan in samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, ProRail en Natuurmonumenten.

Gezonde populaties

In opdracht van provincie Noord-Holland heeft ProRail tijdens spoorwerkzaamheden bij Naarden-Bussum in totaal negen faunapassages aangelegd voor kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. De locaties en het type van elke passage zijn op basis van ecologisch onderzoek gekozen. Hanne Tersmette, woordvoerder Natuurmonumenten, is blij met de realisatie van de tunnels.

'De onderdoorgangen verschillen in grootte en type en zijn geschikt voor dieren die zich over de grond verplaatsen, zoals otters, dassen, ringslangen, reeën, heikikkers en boommarters. Door de aanleg van deze faunapassages kunnen dieren zich makkelijker en veiliger van het zuiden naar het noorden van het Naardermeer en vice versa bewegen. Dit heeft een positief effect op het gezond houden van de populaties.’

Kees Rutten regiodirecteur Randstad-Noord, ProRail

Hele wereld

Kees Rutten, regiodirecteur Randstad-Noord bij ProRail: ‘Mooi dat ProRail, Provincie Noord-Holland, Movares en Natuurmonumenten elkaar zo makkelijk vinden rondom zo’n leuk onderwerp. Wanneer het blijkt te werken kan het over de hele wereld worden ingevoerd!’ Van de negen faunapassages kunnen de dieren nu al gebruik maken. Martine van den Heuvel, woordvoerder van de provincie Noord-Holland. ‘We werken nog aan de inrichting van de omgeving zodat de dieren de doorgangen goed kunnen vinden. Begin volgend jaar zullen de faunapassages en de omgeving helemaal gereed zijn.’

Succesvol

Het succes van de dwarsligger faunapassage wordt de komende jaren gemonitord met wildcamera’s om te zien hoeveel dieren hun weg onder het spoor door vinden. Namens de provincie, ProRail en Movares ondertekenden Carla Molenaar van Movares (links), gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap, in het midden) en Kees Rutten van ProRail (rechts) op 19 augustus hiertoe een overeenkomst.

Vlnr: Carla Molenaar, Esther Rommel en Kees Rutten

‘Mooi dat ProRail, Provincie Noord-Holland, Movares en Natuurmonumenten elkaar zo makkelijk vinden rondom zo’n leuk onderwerp'

Het Naardermeer is een laagveenmoeras met een grote rijkdom aan soorten. Het gebied, het pronkjuweel van Natuurmonumenten, is een kerngebied van het Natuurnetwerk Nederland en valt ook onder het ­Europese netwerk van beschermende gebieden, Natura2000.


Delen mag

Vond je dit een interessant artikel, deel het dan gerust