Samen bepalen wie de rol van hoofdaannemer vervult, dat is wat aannemer Van Gelder Rail en Movares doen bij nieuwe uitvragen. De rol is voor beide aantrekkelijk, maar de aard van het project bepaalt wat de beste taakverdeling is. In verschillende projecten blijkt dit heel goed te werken. Wat maakt de samenwerking goed, waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen? Een open gesprek met Rene Buld en Richard van der Steege, manager projecten en projectleider bij Van Gelder Rail en Alex van Gilst, projectmanager bij Movares.

Hoofdaannemerschap

Wat bepaalt
de winnende
combinatie

Kans of bedreiging?

‘Ons vertrekpunt is dat wij zelf op de bok willen zitten en hoofdaannemer willen zijn’, zegt Buld. “Maar als wij aan de variabelen zien dat we meer kans maken de opdracht te krijgen met Movares als hoofdaannemer, doen we dat. Als de engineeringscomponent maatgevend is voor de uitvoeringsmethodiek en het succes van het project, dan kan het verstandig zijn dat Movares het hoofdaannemersschap op zich neemt. Ligt het succes in de uitvoering, dan kunnen we dat zelf. We kijken naar wat er op de markt wordt gezet en de manier waarop. Dat varieert van een specifieke uitvraag voor aannemers, een bindende combinatie van ingenieursbureau met aannemer of het wordt helemaal vrijgelaten. Het spel van samenwerking wordt steeds ingewikkelder in vergelijking met 10, 15 jaar geleden. Kunnen we samen inschrijven, dan vraagt dat om snel schakelen en open zijn over elkaars toegevoegde waarde.’

Rene Buld manager projecten,
Van Gelder

Richard van
der Steege

projectleider, Van Gelder

Elkaars kracht benutten

‘Deze manier van samenwerken bevalt tot nu toe heel goed’, zegt Van der Steege. ‘Onze samenwerking startte bij de Friese Lijnen, waar we werkten aan de treinbeveiliging van de baanvakken Leeuwarden - Harlingen Haven en Leeuwarden - Stavoren en de stations. Nu werken we samen aan project PVT (Programma Vervanging Treinbeveiliging), corridor Zuid-Limburg. Voor de inrichting van het nieuwe relaishuis in Roermond is Movares hoofdaannemer en is Van Gelder Rail na een aanbestedingsprocedure onderaannemer geworden. Als Van Gelder Rail hebben we een ontwikkeling doorgemaakt van kabelaannemer tot multidisciplinair spooraannemer. We willen ons graag onderscheiden als dè elektrotechnische partner binnen de spoorbranche. Dan kom je op het gebied van Energievoorziening en Treinbeveiliging Movares heel vaak tegen. Waar wij hoofdaannemer zijn, zoals bij het ontwerp en realisatie van onderstations in Zevenaar en Heereveen, halen we de expertise van Movares erbij als onderaannemer. Dat zegt alles over onze samenwerking, denk ik.’

Belangen vertegenwoordigen

Van Gilst: ‘Die sterke basis van vertrouwen is er doordat we pragmatisch, doelgericht en heel open zijn, ook wanneer we het een keer niet met elkaar eens zijn. Hoe cliché het ook klinkt: we hebben vaak aan een half woord genoeg. De uitvoering laat ik aan Richard over. Waar het gaat om het contract en het contact met de klant, pak ik dat op’. Van der Steege: ‘Dit is een prima taakverdeling. En, heel belangrijk, wij ervaren dat Alex echt onze belangen vertegenwoordigt bij de klant. Ik hoef daar dus niet bij aan tafel te zitten. We acteren als één bedrijf, ook bij VTW’s (red. Verzoek Tot Wijziging) en waar het gaat om het verdedigen van onze belangen.’ Van Gilst: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat er drie winnende partijen zijn: de hoofdaannemer, onderaannemer en opdrachtgever. Dan heb je een succesvol project. Daar zet ik me voor in, dat is wat Movares als hoofdaannemer aantrekkelijk maakt. Dat kan alleen door in alles open kaart te spelen en elkaar te vertrouwen.’

Alex van Gilst projectmanager, Movares

“Mijn ervaring met Movares als hoofdaannemer in PVT Limburg Zuid is top. Zij nemen hun verantwoordelijkheid, zorgen voor een prettige samenwerking en leveren een goed product. Ik wil daarbij ook aangeven dat Movares zeer professioneel is omgegaan met de vele wijzigingen die in dit project zijn opgetreden. Op dit moment staan alle seinen op groen voor de komende buitendienststelling. Ik vind dat een mooie prestatie” Martijn Thomasse, bouwmanager ProRail

Snel schakelen

Doordat we zo op elkaar zijn ingespeeld, kunnen wij bij wijzigingen snel schakelen, wat kosten bespaart. Bovendien hoeft het werk geen stagnatie te ondervinden door het gebruik van de juiste beheersmaatregelen. Wij passen de wijzigingen beheerst en soepel in. Zo moesten er door de norm NEN 3140 bij het PVT Zuid-Limburg in een heel laat stadium, het ontwerp was al gereed, klemmen worden geplaatst in relaiskasten. De ontwerptekeningen aanpassen zou te veel tijd in beslag nemen. We hebben alle risico’s afgewogen – veiligheid gaat boven alles! – en gecheckt of alle aansluitingen nog zouden functioneren bij het plaatsen van de klemmen. Door het vertrouwen in elkaar en elkaars kennis en ervaring kun je dit soort processen flexibeler inrichten.

Praktische kennis aannemer

Van der Steege: ‘Het proces verloopt het best als wij al in het voortraject betrokken worden. Soms ligt het ontwerp er al en haken wij later aan. Ik wil het liefst al meteen meekijken naar het kabelontwerp, want daar komen vaak de meeste wijzigingen op. Hoe eerder je samen optrekt, hoe minder stagnatie er is.’ Buld: ‘Dat geldt ook voor het maken van het opleverdossier. Volgens mij kunnen wij elkaar daar ook nog meer in vinden. Als wij niemand hebben die alle informatie kan verzamelen en Movares heeft die wel, dan moeten we ook daarin samen optrekken, mits dat past binnen de contractvorm. Zo blijven we samen zoeken naar verbetermogelijkheden.’

Delen mag

Vond je dit een interessant artikel, deel het dan gerust