Samen doorpakken

Carla Molenaar


regiodirecteur Noordwest

De coronacrisis heeft voor een belangrijke omslag gezorgd in ons (werkende) leven. In de zomermaanden leek het virus iets meer afstand te houden, maar nu laait het weer op. Dat heeft impact op ons dagelijks leven, op ons werk en op de samenleving. De Randstad - waarin ons team werkt - is de economische motor van Nederland. Ondanks alles moeten we doorgaan. Ook nu blijven investeringen in de grootstedelijke problematiek nodig. De druk op het OV neemt weliswaar minder toe, maar we moeten ons wel realiseren dat de druk al enorm was. De Vervoerregio ziet deze periode als kansrijk, zoals secretaris-directeur Thea de Vries het verwoordt in haar blog in dit magazine. Het is volgens haar nu de tijd om investeringen te doen en waar mogelijk projecten versneld op te pakken.

Ons team met negen projectmanagers en ‘commercieel verbinders’ werkt al lange tijd samen in en voor de regio Amsterdam. We kennen de markt en onze opdrachtgevers goed. We hebben een breed netwerk bij de gemeente Amsterdam, de regionale vervoerders en de provincies en wij snappen de stad. Hierdoor kunnen we van toegevoegde waarde zijn. Vanuit onze expertise en onze kennis zijn we in staat om zowel de technisch inhoudelijke kant te begrijpen en de bestuurlijke kant. We weten wat er speelt, begrijpen hoe lastig het vaak financieel is, maar denken ook in technische oplossingen. Wij proberen het optimale eruit te halen voor de opdrachtgevers en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het technisch klopt en dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving. Dat doen we natuurlijk niet alleen in regio Amsterdam, maar in alle regio’s. Je moet als ingenieursbureau begrijpen dat het niet alleen over de techniek gaat. Als je opdrachten alleen technisch benadert, mis je de context: de omgeving, de mensen, de leefbaarheid. Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor Amsterdam. Hetzelfde geldt voor de vervanging van de houten fietsbrug bij Hekendorp. Het eindresultaat daar is veel meer dan alleen de vervanging van een brug, tot grote tevredenheid van de opdrachtgever en de omgeving. Ook een mooi voorbeeld vind ik de toekomstvisie Mobiliteit met Allure die Movares samen met de Provincie Utrecht heeft gemaakt. Je kunt opdrachten technisch benaderen en er allerlei rekenmodellen inzetten. Je kunt ook verder kijken en zo samen tot heel bruikbare nieuwe inzichten komen. Zo werken we met en voor onze opdrachtgevers aan heel mooie projecten, die meer zijn dan engineering alleen. Laten we in deze lastige tijd doorgaan op deze manier. We moeten ons door corona niet terug laten zetten. Laten we elkaar enthousiasmeren om samen met onze opdrachtgevers en partners te blijven bouwen aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland.

Carla Molenaar


regiodirecteur Noordwest