Mobiliteit met Allure, een ontdekkingsreis door de provincie Utrecht

image
image
image
image
image

Welke investeringen zijn nodig om een sterk groeiende regio als Utrecht ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden? ‘Vaak zijn studies naar mobiliteitsvraagstukken heel technisch van aard’, stelt provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken. ‘Door de opgaven vanuit het perspectief van de eindgebruiker, de reiziger, te bekijken, kun je wel eens tot heel andere investeringen komen.’ Samen met Movares en Provincie Utrecht heeft Roncken de toekomstverkenning Mobiliteit met Allure ontwikkeld waarin het Utrechtse mobiliteitslandschap van 2040 ontdekt wordt vanuit de invalshoek van de reiziger.

Paul Roncken provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Visitekaartje

In mobiliteitsvraagstukken gaat het vaak over rekenmodellen, wegverbredingen, OV-knopen en reistijdwinst. Roncken: ‘Dit soort studies zijn heel sectoraal. Kijk naar de investeringen die zijn opgenomen in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Ik geloof in integraliteit, je moet over de sectoren heen kijken en het sociale aspect betrekken. Uiteindelijk draait het om de mensen. Samen met Movares hebben we de integraliteit tastbaar proberen te maken door uit te gaan van de situatie van de eindgebruiker. Deze toekomstverkenning is een visitekaartje voor de nieuwe integrale manier van werken.’

‘Deze toekomstverkenning is een visitekaartje voor de nieuwe integrale manier van werken’

Integraliteit

Roncken: ‘Een van de thema’s waarover ik de provincie adviseer, is mobiliteit. Ik zoek altijd een partner die verantwoordelijkheid neemt in het proces van mobiliteitsvraagstukken en wilde iets toevoegen om de integraliteit tastbaarder te maken. Ik zocht naar een opdracht waarin de reiziger centraal staat en wilde die laten uitvoeren door een bureau dat technisch is ingesteld. Opdrachten rond reizigersbeleving kunnen technisch zijn als je werkt met sociale data en dat begrepen Bram van Duuren en zijn collega’s heel goed. Als bedrijven als Movares 5 procent van hun orderportefeuille inzetten voor ‘ontwerpend onderzoek’, hierbij samenwerken met kennisinstellingen en gebruik maken van sociale data, kun je samen meer visie ontwikkelen. Deze integrale strategische aanpak is in mijn ogen zeer waardevol.'

Vijf persona's

In de verkenning reis je door het Utrecht van 2040 aan de hand van vijf persona’s. Bram van Duuren, stedenbouwkundig ontwerper/stadssocioloog bij Movares: ‘Wij hebben trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, visionairen geïnterviewd en een website ontwikkeld die de bezoeker meeneemt langs de persona’s. Het was echt een gezamenlijke ontdekkingsreis. Persoonlijk vond ik het ontzettend leuk om op een andere manier na te denken over mobiliteit en hoe ver het landschap dat hierbij hoort reikt. Toets alle plannen voor een P&R, nieuwe halte of wegverbreding maar eens aan deze persona’s: welke

persona help je hiermee en zijn er dingen die ontbreken voor andere reizigers?‘ Roncken: ‘Dan kun je tot heel andere, meer doelmatige beslissingen komen. Gaan we wel meer reizen, of zijn we ons gedrag aan het bijstellen door juist minder te reizen? Dit breekt natuurlijk in op een proces dat al lang was vormgegeven. De MIRT-groep heeft een meerjarenplan en krijgt nu opeens een soort extra opdracht die grote impact kan hebben. Als zij hierin meegaan wordt het voor hen ook spannend. De eerste reacties zijn zeer positief. We hebben een mooi product in handen dat hopelijk het startpunt is van een opdracht in groter verband.’

Bram van Duuren stedenbouwkundig ontwerper/socioloog Movares

Sociale analyse

‘De kracht van deze verkenning is dat je het team dat achter de schermen plannen maakt voor Nederland, laat zien dat we ons deze manier van werken eigen moeten maken’, stelt Roncken. ‘Dit was een hele goede eerste oefening die een soort rimpeleffect op gang moet brengen. Wij hebben de bestuurders en de projectleiders weten te overtuigen dat zij de sociale analyse nu missen en dat ze die moeten laten meewegen in de planvorming. Na die bewustwording moeten ze stappen ondernemen. Deze opdracht is een mooi voorbeeld om te laten zien hoe het kan.’

In de verkenning reizen we door het Utrecht van 2040 aan de hand van de volgende vijf persona’s:

image

Actieve reiziger

 • actief,
 • groene leefomgeving,
 • low tech
image

Digitale reiziger

 • hightech,
 • functioneel ingerichte leefomgeving,
 • leven op het web
image

Inclusieve reiziger

 • zelfstandig,
 • veilig reizen,
 • aanbod gestuurd vervoerssysteem
image

Service reiziger

 • flexibel,
 • reizen is bestemming,
 • leefbare knooppunten
image

Vrije reiziger

 • eigen vervoermiddel,
 • zekerheid,
 • flexibiliteit

Wilt u weten wat voor reiziger u bent, kijk dan eens op de website Mobiliteit met Allure of doe gelijk de test:


Delen mag