Spannende operatie Suurhoffbrug

‘Een operatie op de limieten’, noemt Ryan Derks het. Derks, projecteider bij Hollandia, heeft het over het transporteren van de 198 meter lange Suurhoffbrug, dwars door Rotterdam, door het Hartelkanaal waar de stroming sterk is en met slechts 9 cm speling vlak langs de Harmsebrug. Ook de zeer korte tijd voor het ontwerp en de bouw waren spannend. ‘We zijn er met elkaar in geslaagd! Het was een hele opluchting toen de brug op zijn plek lag.’

Bron: Rijkswaterstaat

Bouwbaar ontwerp

Derks: ‘Rijkswaterstaat heeft ons in juli 2019 opdracht gegeven voor de bouw van de tijdelijke Suurhoffbrug. De doorlooptijd was kort en de belangen groot, dus er moest een sterk team staan. We hebben Bert Hesselink en Mark van der Burg van Movares gevraagd voor het ontwerp van de brug. André Klarenbeek van Movares deed de bouwbegeleiding. Met deze mensen hadden we er vertrouwen in om de hele operatie goed en op tijd uit te voeren. De samenwerking tussen hen en onze ontwerpleider Arjen Jansen verliep prima. Lasdetails, bouwbaarheid, veiligheid… er is goed over alles nagedacht waardoor wij een bouwbaar ontwerp kregen aangeleverd. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd het geval. Ook bij nadere vragen van Rijkswaterstaat over het ontwerp wist Movares alles goed toe te lichten. Er is zeer grondig gereviewd en het ontwerp moest slechts op details worden aangepast.’

6.500 vrachtwagens per dag

Ook Henk Meuldijk, projectmanager Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug bij Rijkswaterstaat, is ‘apetrots’ dat het project geslaagd is. ‘Er is veel aandacht geweest voor het transport, die beelden zijn de hele wereld over gegaan, maar ook de bouw in zo korte tijd en het op z’n plek leggen zijn een hele klus geweest. De nieuwe brug met één rijrichting vanaf de Maasvlakte ligt op slechts 1 meter afstand naast de oude brug naar de Maasvlakte, en daarnaast ligt een spoorbrug. En dat in een omgeving met veel industrie, kabels en leidingen en een raffinaderij. Om de Maasvlakte bereikbaar te houden moet er zo snel mogelijk iets gebeuren en heeft de politiek gekozen voor een tijdelijke brug. De ‘oude’ brug is namelijk veel harder achteruitgegaan dan we ooit hadden kunnen voorzien. Die is ontworpen in de jaren ’70 voor vier vrachtwagens per dag; nu rijden er dagelijks 6.500 vrachtwagens overheen. Op dit moment werken we hard aan de zogenoemde zomerrenovatie van de oude brug; die kan dan weer tien jaar mee wat ruimte geeft om na te denken over een definitieve oplossing. Ook die renovaties is spannend omdat we dit op een compleet nieuwe manier doen.’

Nadruk op samenwerking

Meuldijk: ‘Als Rijkswaterstaat hebben we een aanbesteding in de markt gezet met de nadruk op samenwerking. We hebben veel energie in het contract gestoken om een partij te vinden die het echt samen met ons wilde realiseren. Die partij hebben we gevonden in STIPT, de combinatie van Dura Vermeer, BESIX, Mobilis en Hollandia. Zij hadden al eerder een goede samenwerking bij het project Theemswegtracé en hebben daarom gezamenlijk ingeschreven op deze tender. Movares is door Hollandia gevraagd het ontwerp te maken. Al met al stond er een sterk team met mensen met kennis en ervaring, ook aan de kant van Rijkswaterstaat. Als opdrachtgever moet je weten waar het over gaat, kunnen meedenken en meeschakelen waar nodig.’

Zo snel mogelijk

‘Af en toe liepen de discussies best hoog op’, vertelt Meuldijk. ‘Discussies over de sterkte van de brug, vermoeiingseisen, hoe ga je om met nieuwe inzichten terwijl het contract al geschreven is, hoe ga je om met corona…? Maar, heel belangrijk, we hadden steeds hetzelfde doel voor ogen: wij moeten zorgen dat de Maasvlakte bereikbaar blijft. Dat kon alleen door deze brug zo snel mogelijk te bouwen, op z’n plek te krijgen en ervoor te zorgen dat de huidige brug zo snel mogelijk ontlast wordt. Met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer. En dat is allemaal gelukt; we lopen zelfs voor op planning.’

Uitdagend transport

De brug is gebouwd bij Hollandia, en moest vandaar over water naar de nieuwe locatie worden vervoerd. In het referentieontwerp had de brug een lengte van 160 meter; uiteindelijk is de brug 198 meter lang geworden omdat daardoor kosten konden worden bespaard. Zo was er met deze lengte geen overkluizing over de zware leidingenstraat nodig. Wel werd met een langere brug het transport ingewikkelder. Derks: ‘Het mocht niet harder waaien dan 11 meter/sec, de stroming in het Hartelkanaal mocht niet te sterk zijn en we moesten rekening houden met het getij.’ ‘Als het dan lukt, is het echt feest’, zegt Meuldijk. ‘Het was geweldig om vanaf het water de brug te volgen door Rotterdam tot de eindbestemming. Dit doe je maar één keer in je leven.’


Delen mag