Ingewikkelde 'stremmingspuzzel'

Hoe kun je tien beweegbare bruggen renoveren die in een intensief gebruikte vaarweg liggen zonder dat het verkeer - scheepvaart, recreatievaart, OV, fietsers en autoverkeer - daar veel hinder van ondervindt? Een lastige opgave! Ron Werkman, projectleider Zuid-Holland noemt het een ingewikkelde ‘stremmingspuzzel’, maar heeft er alle vertrouwen in dat de provincie die met de hulp van Movares gaat oplossen. ‘Technisch is er voldoende kennis, de grote uitdaging is het tevreden houden van alle stakeholders.’

Ron Werkman projectleider Beheer en Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland

Weer op het vereiste niveau

Het zijn tien uiteenlopende bruggen die over de Delftse Schie, Delftsche Vliet, de Trekvliet en de Vliet liggen. Van ophaalbruggen voor fietsers en voetgangers, draaibruggen, basculebruggen tot een brug waar twee belangrijke tramlijnen van de HTM overheen rijden. De bruggen zijn toe aan een grote onderhoudsbeurt om ze weer op het vereiste niveau te brengen wat betreft onderhoudbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Dat is waar Provincie Zuid-Holland naar streeft: een veilig en bereikbaar Zuid-Holland. Bovendien moeten de bruggen gaan voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn. Movares verzorgt voor de Hoornbrug het complete pakket; van inspectie tot en met contract en begeleiden aanbesteding. Voor de overige bruggen gaat het om de voorbereiding van inspectie tot en met VO. Vervolgens volgt in samenwerking met de aannemer een zogenaamd 2-fasencontract tot en met contract en aanbesteding.

image

Geestbrug

image

Hoornbrug

image

Reineveldbrug

image

Plantagebrug

image

Koepoortbrug

image

Oostpoortbrug

image

Hambrug

image

Abtswoudsebrug

image

Kruithuisbrug

image

Kandelaarbrug

Stremmingspuzzel

Werkman: ‘Natuurlijk zijn er ingewikkelde onderdelen, daar heb ik alle vertrouwen in. Movares heeft voldoende kennis van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van de beweegbare bruggen. De grote uitdaging is het tevreden houden van de stakeholders. Deze vaarweg is belangrijk voor de afvoer van huisvuil vanuit Den Haag naar de vuilverbranding in Rotterdam, voor de aanvoer van zand, grind en cement naar de betoncentrales in de Binckhorst in Den Haag en voor de recreatievaart. Voor de grote containerschepen zijn er geen alternatieve routes. Wat het extra complex maakt is dat van de tien bruggen die we in dit contract opgenomen hebben, er zeven binnen de bebouwde kom van gemeente Delft liggen. Die kun je niet zomaar afsluiten. Dat zou te veel hinder opleveren voor het verkeer en zeker voor de vele fietsers. De planning komt dus heel nauw! Het is echt een stremmingspuzzel: geef je de vaarweg voorrang of het verkeer dat over de bruggen gaat, en wat zijn van beide opties de consequenties?’

Hoornbrug

Extra verkeer

De Hoornbrug, de basculebrug over de Delftsche Vliet, neemt een bijzondere positie in en is daarom opgenomen in een apart contract. De verkeersintensiteit op deze brug wordt verhoogd door diverse wegwerkzaamheden door andere wegbeheerders in de directe omgeving van de Hoornbrug. Dit heeft tevens invloed op de verkeersafwikkeling op omleidingsroutes die voor meerdere projecten worden gebruikt. Door de reconstructie van de A4 komt veel verkeer Den Haag binnen over de Hoornbrug, net als door de reconstructie van de N211, de verbindingsweg tussen Den Haag en Hoek van Holland. Over de prinses Beatrixlaan komt een warmtetransportleiding waardoor de verkeerscapaciteit daar vermindert en er nog meer verkeer over de Hoornbrug rijdt. Werkman: ‘Sluit je de Hoornbrug af, dan moet de verkeersafwikkeling over andere routes

goed geregeld zijn. Bovendien rijden er twee tramlijnen over deze brug, naar Ypenburg en naar Delft. Als de HTM het vervoer voor langere tijd anders moet organiseren, betekent dat een enorme kostenpost. Daarnaast moeten de Koepoortbrug en Reineveldbrug in Delft beschikbaar blijven voor een eventuele begrafenisstoet van het Koninklijk huis op weg naar de Grote Kerk, mocht iemand komen te overlijden. Met name de afstemming tussen de verschillende belanghebbenden maakt dit project complex. Onze omgevingsmanager en technisch manager hebben veel overleg met Movares om het project zo goed mogelijk te managen. Onze bestuurder zal uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. Het is aan ons het provinciebestuur zo goed mogelijk te informeren.’

Beste marktpartijen

Werkman: ‘De werkzaamheden vallen binnen het raamcontract dat we met Movares, Antea en RHDHV hebben afgesloten. Meestal worden werkpakketten aanbesteed in de vorm van minicompetities. Dat hebben we deze keer niet gedaan. We hebben het werk over de drie raamcontractpartners verdeeld en Movares verzorgt de tien bruggen in Traject 1. De partijen zijn geselecteerd zijn na een zeer intensief, veeleisend aanbestedingstraject. Deze drie marktpartijen zijn het beste op het gebied van beweegbare bruggen, dan kun je ook gewoon met elkaar het werk verdelen. Het is heel prettig dat we al wisten wat we aan elkaar hebben door eerdere projecten die ik samen met Movares heb gedaan. Dat is zeker bij een complex project zoals dit een voordeel.’


Delen mag