Rotterdamsebaan

‘mooie entree van Den Haag’

Al sinds 2009 werkt Movares aan de Rotterdamsebaan. Eind dit jaar wordt deze nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag opgeleverd. Opdrachtgever Joost Joustra, manager Techniek & Uitvoering bij de gemeente Den Haag, vertelt vol enthousiasme waarom het ‘zo’n mooi project’ is. ‘Het is een echt stedelijk project, met een weg, een verdiepte ligging en een boortunnel die heel uiteenlopende gebieden doorkruisen. Aan zo’n uitdagende klus werken met een goed team is gewoon heel leuk!’

‘Inprikker’

De bereikbaarheid van Den Haag staat onder druk. Nu nog komt een groot deel van het verkeer Den Haag binnen over de Utrechtsebaan. Daar staat regelmatig file, wat gevolgen heeft voor de overige wegen in en om Den Haag, Rijswijk en Voorburg-West. Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt de Utrechtsebaan ontlast. Net als de Utrechtsebaan wordt de Rotterdamsebaan een soort ‘inprikker’ waardoor verkeer snel bij de Centrumring kan komen. In het ontwerp is een verdiepte ligging opgenomen en een 1,6 km lange boortunnel. Joustra: ‘Dit maakt het uitdagend. Wat ik ook mooi vind, is de manier waarop we de weg in heel verschillende omgevingen hebben kunnen ‘schoenlepelen’.’

Joost Joustra


manager Techniek & Uitvoering Gemeente Den Haag

Boortunnel onder woongebied

De Rotterdamsebaan begint bij knooppunt Ypenburg waar de A13 aansluit op de A4 en gaat onder de snelwegen door in een verdiepte bak. De bouw hiervan moest in overleg met Rijkswaterstaat zo min mogelijk hinder opleveren voor het wegverkeer. De weg vervolgt door de Vlietzoom, een parkachtig groengebied langs de stad, en gaat dwars door de achtertuin van familiepark Drievliet. Joustra: ‘Hier was de opgave groter dan alleen de weg, namelijk ook de aanleg van een nieuw park, een waterberging, een nieuwe parkeervoorziening voor Drievliet met bijbehorende brug en een fietsverbinding.’ Vervolgens verdwijnt de Rotterdamsebaan in de boortunnel. ‘Dit onderdeel is zeker bijzonder’, aldus Joustra. ‘De tunnel gaat volgens een ‘eigen route’ onder een woongebied door – we hebben geen rekening gehouden met het bovenliggende stratenpatroon – en komt uit in de Binckhorst, het voormalig bedrijvengebied dat sterk in ontwikkeling is. Alles bij elkaar maakt het complex in zo’n stedelijke omgeving!’

Deskundige partner

Joustra: ‘Movares is altijd onze partner geweest in dit project. We zochten een deskundige partner bij wie we al onze vragen konden neerleggen: technische vragen en capaciteitsbehoeften. Movares maakt onderdeel uit van ons team en van de backoffice en levert adviezen, ontwerpen en toetsingen. Ik ben zeer tevreden over onze samenwerking. Laurens van Geel, projectmanager van Movares, is mijn ‘sparring partner’. Als er vragen zijn of we hebben extra capaciteit nodig, bel ik Laurens. Zo’n ‘1 loketfunctie’ helpt enorm. Zeker bij onderdelen die voor ons niet standaard zijn zoals de waterhuishouding en staalbouw. Die kennis hebben we hier niet in de keet. Fijn om een partner te hebben die daar wel mensen met kennis voor heeft.’

Stabiele technische specificaties

‘We gaan nu langzaam richting afronding’, vervolgt Joustra. ‘In de huidige fase dragen we een aantal gebieden weer over aan de beheerders. De Rotterdamsebaan zelf zijn we volop aan het testen. Tot nu liep bijna alles volgens plan. Zeker het civieltechnische werk en de boorwerkzaamheden. Ook financieel: we eindigen binnen budget. De kracht is dat ons eigen, zeer deskundige team - waaronder mensen van Movares - heel stabiele technische specificaties heeft gemaakt. Daardoor verliep de uitvoering zonder grote verrassingen en hebben we tijdens het werk weinig aanpassingen hoeven doen. Dit geldt overigens ook voor ons nevenproject, het Trekfietsviaduct over de A4 waar Movares nauw bij betrokken is.’

Veelheid aan disciplines

In het verleden was Joustra boortunnelspecialist en heeft onder meer aan de Noord/Zuidlijn gewerkt. ‘Bij de Rotterdamsebaan ben ik verantwoordelijk voor alles wat gebouwd moet worden, waaronder ook diverse kunstwerken die onder architectuur zijn ontworpen. In die veelheid aan disciplines alles samen laten komen is echt heel leuk. Daarnaast geven we veel aandacht aan duurzaamheid in de ruimste zin van het woord: minder belasting van het klimaat en ontwerpen die gewaardeerd worden tot in lengte van jaren. Ook hebben we vanaf het begin samenwerking gezocht met archeologen; Forum Hadriani in Voorburg is een van de oudste Romeinse nederzettingen in Nederland en daar gaan we recht onderdoor. Het project kent behoorlijk wat ambitie wat betreft vormgeving en inpassing. Het resultaat: een hele mooie entree van de stad.’


Delen mag