image

Modulaire aanpak voor social distancing in fietsenstallingen

Simone Jorink

adviseur Fietsparkeren Movares

In het ‘nieuwe normaal’ moeten volwassenen voorlopig nog 1,5 meter afstand bewaren. Dat is soms een flinke puzzel: in stadscentra, parken, winkels en in het OV. En wat te denken van fietsenstallingen? ProRail heeft ons gevraagd mee te denken over social distancing in de fietsenstallingen die onderdeel zijn van het station. De gedachte was de middelen die op de stations zijn aangebracht – stickers op muren, vloeren en deuren – door te trekken naar de stalling. Waarbij ‘houd rechts’ de belangrijkste boodschap is en een beroep wordt gedaan op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Maar, is dit wel zomaar één op één mogelijk?

1,5 meter in de praktijk

Want, wat betekent dat nu in de praktijk: 1,5 meter afstand houden in een fietsenstalling? En kun je de middelen uit de grotere, ruimere stationshallen wel overnemen in een stalling? Al brainstormend kwamen er heel wat vragen naar boven. Kun je elkaar passeren in de soms smalle doorgangen? Als je bedenkt dat 97% van de mensen de fiets rechts houdt, passeer je elkaar zelfs op kortere afstand dan als voetganger. Het meest effectieve is stromen zoveel als mogelijk spreiden en tegengestelde stromen beperken. In de ochtendspits komen mensen hun fiets stallen, in de avondspits halen ze hun fiets op. Is eenrichtingsverkeer dan wel handig? En hoe zit het met de OV-fietsen? Die hebben een tegengestelde route vergeleken met de fietsen die gestald worden.

Modulair systeem

Hoe duidelijker de middelen, hoe beter mensen ze zullen opvolgen. Dat klinkt heel logisch, maar het is soms best moeilijk om iets heel makkelijk uit te werken. We hebben zoveel mogelijk situaties en knelpunten in beeld gebracht en een modulair systeem opgebouwd. Van daaruit kun je starten met scenario A en wanneer nodig kan dat scenario worden opgeschaald naar B of zelfs C. Binnen de scenario’s hebben we rekening gehouden met de verschillende typologieën stallingen. Denk aan onbewaakte stallingen waar geen grote drukte wordt verwacht in gangpaden en entrees en waar de gebruikers zich in de buitenlucht bevinden zoals de fietsflat in Apeldoorn. Hier is voor nu de 1,5-meterregel voldoende. In drukkere gebouwde stallingen zullen we meer maatregelen moeten treffen. De maatregelen variëren voor een langgerekte stalling zoals De Knoop in Utrecht en een ruim opgezette stalling zoals die bij de Jaarbeurs.

Opschalen wanneer nodig

Vooruitdenken is het motto. Denken vanuit het strengste scenario en dat uitkleden tot het meest eenvoudige. Dan kun je snel opschalen wanneer nodig. Dat is het voordeel van deze modulaire aanpak. Vanuit die gedachte hebben we heel breed gekeken naar wat we kunnen doen om de 1,5 meter te hanteren en adviezen opgesteld voor de verschillende typologieën stallingen. Middelen, zoals stickers, maar ook adviezen over de toestroom van fietsers en mogelijke spreiding over diverse locaties. De uitrol van middelen zal plaatsvinden bij meer dan honderd fietsenstallingen, zowel in gebouwen als in de openbare ruimte.

Handboek

Met de scenarioaanpak en onze kennis van de stallingen stellen we samen met ProRail en NS een handboek op, zodat niet iedere locatie apart hoeft te worden uitgewerkt. Zo kan, waar nodig, snel worden uitgebreid wanneer opschaling nodig blijkt. Deze flexibiliteit is nodig, want het valt moeilijk te voorspellen wanneer moet worden doorgeschakeld naar een volgend scenario. Als het drukker wordt in de spits? Bij het strenger worden van maatregelen? Op basis van waargenomen gedrag? Deze trends houden we goed in de gaten en als het nodig is om uit te breiden, zijn wij er klaar voor!

Lidwien van Kessel

programmamanager Stations, ProRail

‘Als er een opdracht voor ons ligt die snel en goed tot uitvoering moet komen, kan dat niet anders dan dat dit samen met die mensen wordt opgepakt die er kennis van hebben. De tijdsdruk is dan ook groot en nog lang niet alles staat vast, maar iedereen voelt wel de adrenaline stromen voor deze klus. Starten dus. Met wat we wisten zijn we snel tot de fietsenstallingsscenario’s gekomen in een sfeer van groot onderling vertrouwen en open samenwerking. Ik kijk er met plezier op terug en ben tevreden met het resultaat.’

Over Simone Jorink

Simone is het Movares-talent op het gebied van fietsparkeren. Met haar bouwkundige achtergrond en analytisch vermogen geeft zij advies op het gebied van gebouwde fietsenstallingen. Nadenken vanuit de gebruiker, dat is waar Simone voor staat en waar ze energie van krijgt. Ze stelt de gebruiker centraal, zodat de fietsende forens op tijd zijn bestemming bereikt en met een veilig gevoel zijn fiets kan stallen.

image

Delen mag

Vond je dit een interessant artikel, deel het dan gerust