Waarde creëren met data

Onze maatschappij wordt meer en meer datagedreven. Steeds vaker nemen we beslissingen op basis van data in plaats van op meningen of intuïtie. Het inwinnen en gebruiken van data gebeurde al langere tijd in de consumentenmarkt. In andere markten vindt een grote inhaalslag plaats om data te verzamelen. Denk in de infrastructurele wereld aan meetgegevens, onderhoudsdata, camerabeelden en satellietgegevens. Het is nu tijd voor de volgende stap: de juiste informatie uit al die verzamelde data halen en zodanig gebruiken dat het ons helpt bij het oplossen van maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie en circulair bouwen en bij het verantwoord en doordacht omgaan met onze budgetten. De spannende vraag daarbij is: hoe gaan we die enorme hoeveelheden data analyseren en interpreteren? Dus, hoe creëren we waarde?

Data begrijpen en toepassen

Daar zijn professionals voor nodig: verbinders met vakinhoudelijk kennis die gekoppeld worden aan de specifieke behoeften van de vragensteller. Mensen die de juiste vraag scherp kunnen krijgen, die ingewikkelde technieken kunnen toepassen, die conceptueel denken, breder dan alleen hun eigen vakgebied en een goed advies kunnen geven over het vervolg. De juiste informatie uit data halen, het ‘begrijpen’ en toepassen, daar gaat het om. Daar zijn wij als Movares volop mee bezig. Ook Rijkswaterstaat en ProRail werken daar hard aan, onder meer in hun DataLabs. Hierover kun je lezen in dit Movares Magazine. Om hun budgetten zo goed mogelijk te benutten verzamelen zij data, verrijken het en kunnen zo steeds beter op het juiste moment het juiste onderhoud plannen en uitvoeren.

Einde levensduur

Dankzij al die data kunnen we steeds betrouwbaarder voorspellen. In deze editie van het Movares Magazine lees je ook over de renovatie van de Van Brienenoordbrug. Omdat met data einde levensduur van de verschillende onderdelen voorspeld kan worden, hoeft niet de hele brug vervangen te worden, maar onderdelen. De renovatie verloopt zo meer geleidelijk, waarbij alleen de noodzakelijke kosten worden gemaakt.

Klimaatadaptatie

Ook voor klimaatthema’s is data cruciaal. Met behulp van satellietbeelden en remote sensing data heeft Movares de ‘hittestress’ in beeld gebracht in gemeente Goes. We hebben verschillende kaarten geproduceerd die laten zien waar de lokale ‘hitte-eilanden’ zich bevinden in Goes en daarbuiten. Daar is een laag aan toegevoegd met ‘objecten’ met kwetsbare functies zoals ziekenhuizen, scholen, beweegbare bruggen en zwemwater. Hitte is niet zichtbaar, maar heeft een enorme impact. Dankzij de data kan gemeente Goes maatregelen inzetten om de hittestress te beperken voor juist die kwetsbare objecten.

Digitale transformatie

De digitale transformatie maakt nu grote stappen voorwaarts. Om hier optimaal rendement uit te halen en de daarmee gepaarde gaande complexiteit te handelen, hebben we elkaar hard nodig. Alleen samen, ieder vanuit zijn eigen expertise, kunnen we de ambitie vormgeven om te zorgen voor veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Laat dit nu net de Marktvisie zijn.


Evert Dorregeest

Directie Movares