Movares ontmoet

Ontmoet ons op een van onderstaande events.

Wij gaan graag met je in gesprek!


13 juni
2019

STORAGE meets the GRID
Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht

Het energiesysteem is snel aan het kantelen door de klimaatdoelstellingen. Het systeem wordt duurzamer, maar ook complexer en minder voorspelbaar. Om de leveringszekerheid veilig te stellen moet snel veel meer flexibiliteit in het systeem worden aangebracht. Energieopslag en -conversie spelen hierbij een cruciale rol.

Dutch Power organiseert samen met ESNL (Energy Storage NL) het event STORAGE meets the GRID. Samen bekijken we op verschillende niveaus de toekomst van energieopslag, met de nadruk op het systeemdenken. Ook Movares is aanwezig. Laat je bijpraten tijdens deze inspirerende bijeenkomst.27 juni
2019

Masterclass Mobility as a Service
Zeist

Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De bereikbaarheid van steden staat onder druk met volle wegen en treinen. Daarnaast moeten duurzaamheidsdoelstellingen gehaald worden. Tegelijkertijd zijn er technologische ontwikkelingen zoals Big data, slimme algoritmes en smartphones apps met een gepersonaliseerd real-time reisadvies. Het vinden van toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken wordt voor gemeenten en provincies hierdoor steeds complexer en uitdagender maar biedt ook vele mogelijkheden en kansen. Een nieuwe ontwikkeling is Mobility as a Service (MaaS) waarbij via een digitaal platform mobiliteitsdiensten gepland, geboekt en betaald kan worden.
Op verzoek van gemeenten en provincies om hierop antwoord te geven en handvatten aan te reiken, organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Movares, TU Delft, HAN, en ResetManagement op 27 juni 2019 in Zeist een masterclass: het startklaar maken van uw projectorganisatie voor de juiste rol van MaaS.27 juni
2019

Movares Kennissessie Treinbeveiliging
Movares, Utrecht

Treinbeveiliging is voortdurend in ontwikkeling. Begin mei nam de Tweede Kamer een besluit over de uitrol van ERTMS op zeven corridors. Voordat het spoor wordt omgebouwd valt er nog het nodige te doen aan de huidige systemen. Tijdens de kennissessie gaan we graag met elkaar in gesprek over dit soort actuele thema’s en de nieuwste ontwikkelingen. We delen onze kennis over:

  • Lokale aanpassingen om de levensduur te verlengen
  • Complete vervanging van de installaties in afwachting van ERTMS
  • Aanpak van interlocking i.v.m. einde levensduur (zoals EBS Rotterdam)
  • Ombouw van de PHS-trajecten de komende jaren.


27 juni
2019

Landelijke omgevingsmanagementdag (LOMD)
Congrescentrum 1931, Den Bosch

Veel projecten hebben direct invloed op de leefomgeving. Als burger mag je in een steeds vroeger stadium van projecten meedenken en soms zelfs meebeslissen. Met de VR-bril worden mogelijke gevolgen van het project direct omgezet in een tastbare ervaring. Burgerparticipatie krijgt daardoor een totaal andere dimensie waarin de diverse varianten van de projectconsequenties ervaren worden. In onze workshop tijdens de LOMD gaan we in op de verschillende mogelijkheden om VR in te zetten bij burgerparticipatie.
Delen mag