Benut elkaars expertise, dat is winst!

Mark Baan Hofman


manager Private Partijen en Internationaal

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De infrastructuur in Nederland wordt tot aan het maximale benut. Er komt steeds meer nadruk te liggen op een veilig en efficiënt gebruik van onze infra. De vraag is; hoe houden we de infrastructuur beschikbaar met oplossingen die ook goed zijn voor de generaties na ons? We zoeken naar slimme oplossingen voor laag energieverbruik, hoge beschikbaarheid, lage onderhoudskosten en minder materiaalgebruik en -verspilling. Dat vraagt om een andere manier van denken, ontwerpen en bouwen.

Duurzaam en toekomstvast

Voor mij horen duurzaamheid en assetmanagement heel sterk bij elkaar. Assetmanagement gaat om de juiste keuzes maken om een areaal beschikbaar te houden. Met duurzaamheid doe je dat ook. Als je goed nadenkt over assetmanagement ben je vanzelf duurzaam bezig. Het gaat niet langer alleen om het realiseren van een project – een brug, een sluis, een tunnel – maar je denkt erover na hoe je die in de toekomst op een verantwoorde manier beschikbaar kunt houden.

Steeds betere oplossingen

Onze eigen rol verandert ook. Onze afdeling werkt steeds meer samen met private partijen en aannemers. Ook nemen we vaker zelf de rol van hoofdaannemer. Hierdoor zijn we sterker betrokken in de uitvoering. We zijn niet meer de adviseur die op afstand blijft, maar nemen meer verantwoordelijkheid. Zo krijgen we zicht op de hele keten. De kennis die we opdoen in de uitvoering zetten we in in de vroege planfase. Dat is meerwaarde: doordat we weten hoe het in de praktijk gaat uitpakken zien we kansen om het beter te ontwerpen en te realiseren. Hierdoor kunnen we tijdens de hele levenscyclus als ingenieursbureau een constante factor zijn: we zijn immers in het hele traject betrokken. Wij hebben de kennis en ervaring om tijdens die hele levensduur – van het eerste idee tot realisatie en beheer en onderhoud - steeds betere oplossingen te genereren. Het is de uitdaging om met nieuwe, creatieve oplossingen te komen. Dat is ook leuk, daar ben je adviseur voor!

Samenwerkingen

Dit kunnen en willen we niet alleen, samenwerken wordt steeds belangrijker. Wanneer je elkaars expertise benut, ben je samen krachtiger en sneller. Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met Fugro voor brugmonitoring. Met de huidige technieken is het eenvoudig om heel veel data te verzamelen: je kunt overal wel een sensor op plakken. Maar de vraag is uiteindelijk welke data echt nodig is. Fugro heeft veel praktijkervaring waar het gaat om data-acquisitie en de analyse van deze data. Door onze kennis van constructies kunnen wij aangeven wat zinvol is om te meten, waar we gaan meten en hoe we dat gaan vertalen naar concrete informatie waar een asset-owner of beheerder iets aan heeft. Een andere samenwerking is die met ruimtelijk advies- en ontwerpbureau BRO. BRO is sterk aan de voorkant, in het concreet maken van planvorming. Samen hebben we een mobiliteitsplan opgesteld voor gemeente Dijk en Waard met de focus op duurzaamheid en leefbaarheid. In dit magazine vindt u twee artikelen over de samenwerking met Fugro en BRO. Elkaars expertise benutten en zo tot betere oplossingen en producten komen, dat is winst voor onze klanten.

Daag ons uit

Het ligt binnen uw en mijn bereik: een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. Mijn uitdaging is om Movares een stapje verder te brengen in deze veranderende wereld. Laten we gezamenlijk onze expertise inzetten. Zo komen we tot creatieve en innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendig land. Doet u mee?