Duurzaam onderweg in Dijk en Waard

Inwoners en ondernemers die vragen om meer fietspaden in plaats van het oplossen van knelpunten voor autoverkeer. Dat is toch best opmerkelijk te noemen. ‘In ons mobiliteitsprogramma ‘Duurzaam onderweg in Dijk en Waard’ focussen wij op fietsers en voetgangers’, zegt Maarten Koning, strategisch adviseur Ruimte bij gemeente Dijk en Waard. ‘Dat onze inwoners en de ondernemersvereniging hier helemaal achter staan en steeds minder autogeoriënteerd zijn, was ook voor ons verrassend. Nu kunnen we doorpakken: op weg naar een veilige, duurzame en leefbare gemeente.’

Nieuwe mogelijkheden

Vanaf januari 2022 worden Heerhugowaard en Langedijk samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Een fusie van twee gemeenten is een hele opgave, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een nieuw, gezamenlijk mobiliteitsprogramma. Er lagen al twee conceptplannen van de afzonderlijke gemeenten, waarin het met name over bereikbaarheid ging. De opzet van het nieuwe mobiliteitsprogramma dat is uitgewerkt door Movares/BRO* is veel breder en kijkt ook naar leefbaarheid, veiligheid, klimaat en duurzaamheid. Het voorstel voor het nieuwe programma is unaniem goedgekeurd door beide gemeenteraden.

Doelstellingen

‘Als verkeersmensen zijn wij altijd geneigd onze stukken te beginnen met ‘wat voor impact heeft het op de auto’?’, zegt Koning. ‘Dat hebben we deze keer niet gedaan. We zijn begonnen bij de fietsers en voetgangers en vandaaruit gaan werken aan onze doelstellingen: een veilige woonomgeving, goede omstandigheden voor wonen en werken en een levendig nieuw stationsgebied. Heel concreet gaan we het makkelijker maken voor onze inwoners om voor de dagelijkse verplaatsingen de fiets te pakken of die lopend te doen. De komende jaren zetten we bij het ontwerp van de openbare ruimte nog meer in op langzaam verkeer. We faciliteren ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer, waaronder elektrische auto’s en deelmobiliteit en we werken heel actief aan de verkeersveiligheid.’

Omgevingswet

Gezondheid en veiligheid zijn kernbegrippen in de Omgevingswet die in 2022 ingaat en vormden de basis voor het nieuwe omgevingsprogramma. Koning: ‘Wij waren niet bekend met de ins en outs van de nieuwe Omgevingswet. Dit is echt een zoektocht geweest die we samen met Hans Zuiver, Ruud Gasthuis en Piet Zuidhof van Movares/BRO hebben doorlopen. Samen hebben we de uiteindelijke structuur bepaald en oplossingen gevonden om de ambities uit de omgevingsvisie een ‘mobiliteitsvertaling’ te geven. Op een gegeven moment lag er een plan dat nog niet helemaal verwoordde wat wij bedoelden. Als gemeente wisten we beter wat we niet wilden, dan wat we wel wilden. Dit concept was heel nuttig om onze richting te bepalen. Door intensieve samenwerking tussen Movares/BRO en onze gemeente lag er binnen enkele weken een nieuw plan waar we ons helemaal in herkenden!’

Hoge respons enquête

Volgens de Omgevingswet moet participatie heel nadrukkelijk een plek krijgen in de planvorming. Koning: ‘Hoe kun je de inwoners laten participeren als je geen inspraak- en informatieavonden kunt organiseren vanwege COVID-19? Samen met Movares/BRO hebben we een online-enquête opgesteld en hier veel bekendheid aan gegeven via social media. De enquête is maar liefst 3.200 keer ingevuld, een heel hoge en voor ons positieve respons. Erg prettig dat onze plannen zo bleken aan te sluiten bij de behoeften van onze inwoners. Je ziet de aandacht voor fiets- en wandelmogelijkheden in de hele samenleving opkomen nu we veel meer zijn aangewezen op onze directe leefomgeving. Toch verbaasde me het dat het ook zo breed leeft in beide gemeenten, waar de afstanden soms best groot zijn. En er is ook een omslag in het denken van ondernemers. De ondernemersverenigingen gaven uit zichzelf aan dat ze behoefte hebben aan goede fietsvoorzieningen omdat hun werknemers nu niet veilig met de fiets naar het werk kunnen. Als meer mensen de fiets pakken ontstaat er ruimte op de omliggende wegen voor het economisch belangrijke vrachtverkeer van en naar de bedrijven. Langzaam en snelverkeer komt nu veel beter in balans, en dat was ons doel.’

* Op 25 augustus heeft Movares Group het ruimtelijk advies- en ontwerpbureau BRO overgenomen


Delen mag