Eerste brug Theemswegtracé succesvol geplaatst

Hoe verplaats je een brug van 4500 ton staal over een sluis in een complexe omgeving met petrochemische industrie, wegen en enorm veel kabels en leidingen? ‘Dit vroeg heel wat voorbereiding’, aldus Steven de Mos, directievoerder bij Havenbedrijf Rotterdam. ‘Maar het verliep probleemloos; de brug over de Rozenburgsesluis in het Theemswegtracé stond zelfs twee uur eerder op zijn plek dan gepland’.

Steven de Mos (Havenbedrijf Rotterdam) en André Klarenbeek (Movares)

Civieltechnische uitdaging

Mooier werk kun je niet hebben als civiel ingenieur, vindt De Mos. ‘De brug over de Rozenburgsesluis is een enorm kunstwerk van 178 meter lengte, 30 meter hoog en 4500 ton staal, met grote betonnen prefab-liggers als aanbruggen, grote funderingen, veel omliggende infrastructuur en petrochemische bedrijven. Civieltechnisch kom je hier alles tegen!’ Vooral het oversteken van de Rozenburgsesluis via een ponton was een van de meest uitdagende projectonderdelen. De Mos: ‘Het was de kunst om het ponton op de juiste hoogte te houden, dus met de juiste waterstand, en zo horizontaal mogelijk. Om de sluis volledig te ontzien wat betreft de belasting, hebben we diverse hulpconstructies van beton en staal geëngineerd. Voor het vrijmaken van de rijroute zijn lichtmasten, seinen en camera’s verwijderd of ingekort, zodat ze in de eindsituatie onder de brug zouden passen. Een van de toegangswegen is verhoogd met zand en repak van ruim een meter dik, het fietspad is verwijderd, de waterleiding afgesloten en het wegverkeer en de scheepvaart zijn omgeleid. En wat te denken van de enorme bundels kabels en leidingen die verlegd moesten worden? Ook mocht de grondwaterspanning niet te hoog worden; dit werd continu bewaakt. Je kunt je voorstellen dat de impact op de omgeving enorm was.’

Kolos van een brug

In september 2018 is gestart met de bouw van de brugonderdelen, in vijf verschillende fabrieken in België en Polen. De Mos: ‘André (red. André Klarenbeek, staal-/conserveringsspecialist bij Movares) is waarnemer in ons projectteam. Hij heeft heel wat kilometers afgelegd om het werk van de aannemers te controleren in die fabrieken en uiteindelijk hier op locatie. De onderdelen zijn in kleinere secties in verschillende fabrieken gebouwd, bij een fabriek in Antwerpen voorbereid tot grotere secties en uiteindelijk met pontons via het water naar onze bouwlocatie gevaren. Hier zijn de secties samengesteld tot de complete brug die we nu buiten kunnen zien. Om de operatie zo goed mogelijk voor te bereiden, kwam het aan op samenwerking. Met technici, ontwerpers, de wegbeheerder, sluisbeheerder, havenmeester, aannemers, de transporteur en de verzekering. Je kunt geen enkel risico nemen. Het was zo complex en nieuw voor iedereen: een kolos van een brug over een ponton verplaatsen in een 24 meter brede sluis kostte zelfs transporteur Mammoet hoofdbrekens. Geweldig dat het uiteindelijk allemaal zo soepel is verlopen. Een brug vastzetten op opleggingen is millimeterwerk en neemt meestal een paar uur in beslag: nu lag hij direct op de juiste plek!’

Hieronder een korte impressie van het proces.

image
image
image
image
image
image

Brug over de Thomassentunnel

Eind mei volgt alweer de tweede stalen brug in het Theemswegtracé: de brug over de Thomassentunnel. Een andere situatie, maar net zo complex omdat de brug over een tunnel verplaatst moet worden die niet berekend is op zo’n enorme belasting. De Mos: ‘Hier moeten we zorgen voor een heel grote belastingspreiding, in overleg met Rijkswaterstaat. We monitoren de tunnel al anderhalf jaar om data in te winnen. En ook hier is de omgeving complex, zo vlak langs de Havenspoorlijn en op deze locatie met kabels en leiding voor gas en olie. Toch zijn dit echt de krenten uit de pap, dit is mooi werk om met elkaar te doen.’ Klarenbeek: ‘Ook deze brug heb ik tijdens de fabricage en samenbouw op locatie begeleid. We zijn druk bezig met de werkplannen voor het inbrengen van deze brug. Het belooft weer een mooie operatie te worden!’

Het nieuwe spoortracé inclusief de twee nieuwe stalen bruggen vervangen het spoorse deel van de Calandbrug, Een deel van de Havenspoorlijn is verlegd – het 4 km lange Theemswegtracé – waardoor het goederentreinverkeer niet langer over de Calandbrug rijdt. Movares heeft het ontwerp voor beide bruggen gemaakt en is intensief betrokken bij de betonconstructie van het nieuwe tracé. Ook heeft Movares analyses gedaan van de aanpalende projecten die in- en externe raakvlakken hebben met dit project. Na de bouw van het nieuwe spoor op het Theemswegtracé wordt het geheel overgedragen aan ProRail.


Delen mag