HOV-corridorverkenning Arnhem-Nijmegen levert verrassende ideeën op

‘Willen we de regio bereikbaar en economisch aantrekkelijk houden, dan zullen we het bestaande OV-netwerk moeten upgraden. Onze ambitie is snel, schoon en betrouwbaar hoogwaardig openbaar vervoer. De HOV-corridorverkenning Arnhem-Nijmegen die Movares voor ons heeft gedaan leverde verrassende ideeën op’. Een gesprek via Skype met Ina van der Veen (projectmanager provincie Gelderland), Janet Doorduin (senior beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Nijmegen) en Alexander Uil (senior bestuursadviseur Mobiliteit bij de gemeente Arnhem).

Verbindingswijzer

Movares heeft zes openbaar-vervoercorridors onderzocht en op basis daarvan aanpassingen aan de lijnvoering en infrastructuur voorgesteld om de lijnen te kunnen opwaarderen naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Deze verkenning is uitgevoerd met de provincie, in totaal 19 gemeenten en twee bestuurlijke overleggen. Uil: ‘We zijn heel blij met het eindresultaat. Er kwamen verrassende oplossingen naar voren. Zeker het verknopen van lijn 331 (Velp-Arnhem-Elst-Nijmegen) met de stadslijnen 5 en 6 is verrassend sterk. Dat geldt ook voor het verknopen van de lijn Driel-Heteren aan lijn 5 in Schuytgraaf. Er is goed gekeken hoe het stedelijk netwerk logisch en eenvoudig te verbinden is met omliggende kernen. De Verbindingswijzer van Movares heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Voor lijn 60 naar De Liemers die over de filegevoelige Oude Zevenaarseweg reed was de Verbindingswijzer het ‘ei van Columbus’. Hiermee konden we snel en eenvoudig een alternatieve route langs het bedrijventerrein IPKW op waarde inschatten.’

Alexander Uil


senior bestuursadviseur Mobiliteit, gemeente Arnhem

Nieuwe inzichten

Ook Doorduin is enthousiast. ‘Lijn 300 en 331 zijn de huidige HOV-lijnen in onze regio. Lijn 331 begint in Dukenburg, een buitenwijk van Nijmegen, rijdt via station Nijmegen naar station Arnhem en eindigt in Velp. Er zijn weinig mensen die over station Nijmegen en Arnhem rijden; door goed naar de data te kijken kom je zo tot nieuwe inzichten wat betreft de reizigersstromen. Lijn 331 kan nu geknipt worden op het station. Verder is heel goed gekeken naar de verbinding Druten-Beuningen naar Nijmegen. Daar lopen drie buslijnen. Moeten die alle drie HOV zijn, welke ga je strekken (haltes overslaan) en welke niet? Op basis van de data over het huidige en toekomstige aantal instappers en het belang van omliggende voorzieningen, kun je beslissingen nemen. Ook is een oplossing bedacht voor de drie lijnen die door Dukenburg heen lopen. Het is al heel lang de vraag: wat willen we daarmee, wat zijn de alternatieven? Door creativiteit kwam Movares tot een idee dat niet eerder op tafel is gekomen. Dit gaan we zeker meenemen in de vervolgplannen.’

Janet Doorduin


senior beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Nijmegen

Gezamenlijk optrekken

De 19 gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland werken in twee tranches aan een HOV-netwerk met twaalf corridors. Movares is inmiddels gestart met de tweede tranche. De basis vormde het Actieplan ‘Samenwerken aan Hoogwaardige Openbaar Vervoer-Corridors voor de regio Arnhem Nijmegen 2019 - 2022’ waarin twaalf corridors zijn opgenomen, waaronder het trolleynetwerk van Arnhem (lijnen 1, 2, 3, 5, 6 en 7) en de Heijendaalshuttle in Nijmegen (lijn 10). Van der Veen: ‘Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er echt de ambitie om als regio gezamenlijk op te trekken. Het startpunt was een breed bestuurlijk overleg met alle gemeenten in oktober 2018. Vervolgens hebben we iedereen steeds meegenomen in de planvorming en ligt er nu een mooi plan. Het kost tijd en geld om de infrastructuur te realiseren en vooral om alle aanpalende onderzoeken uit te voeren. Denk aan flora en faunaonderzoek, onderzoek naar mitigerende maatregelen, stikstof en mogelijkheden binnen Natura 2000 gebied. Het mooie is dat de provincie budget beschikbaar stelt, dat er doordachte voorstellen liggen en het draagvlak groot is.’

Ina van der Veen


projectmanager, provincie Gelderland

Concessie Rijn-Waal

Ook innovatieve oplossingen maken deel uit van de plannen. Arnhem werkt al sinds 2012 aan de ontwikkeling van de trolley 2.0 (ook wel: In Motion Charging). Deze trolleybussen worden voorzien van batterijpakketten die rijdend opladen. Volgens Uil is er potentie om die techniek verder uit te rollen over het HOV-netwerk. In Nijmegen wordt iVRI ingezet. De bus rijdt straks tot de Waalbrug over een busbaan en krijgt vervolgens via iVRI groen licht: de doorrijtijd voor de bus blijft hetzelfde, maar op deze manier kan meer ruimte aan fietsers worden geboden. Alle plannen worden als wensen ingebracht bij de nieuwe aanbesteding van de concessie Rijn-Waal. Uil: ‘Het is nu de uitdaging om op alle knelpunten tot concrete oplossingen te komen. Functies toevoegen of wijzigen is in een stedelijke omgeving heel complex en kost tijd.’ Doorduin: ‘Het gaat stap voor stap. De HOV-verkenning was belangrijk om te zien of HOV kansrijk is, wat de kosten zijn en welke infrastructurele aanpassingen nodig zijn. We hebben een goed beeld gekregen van wat het betekent als het OV op de corridors HOV gaat worden.’


Delen mag