Samenwerken aan slagvaardig operationeel assetmanagement

Nederland wil de digitale koploper van Europa worden. Het tempo waarin we digitaliseren moet dan wel versnellen. Vanuit de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving is daarom een versnellingsagenda digitalisering opgesteld waar meer dan dertig organisaties zich aan hebben gecommitteerd. Ook gemeente Amsterdam en hiermee Metro en Tram. Jacco Zwemer, directeur Eigendom & Beheer bij Metro en Tram: ‘Het is voor mij heel belangrijk dat reizigers tot in lengte van jaren het OV kunnen gebruiken als een duurzaam systeem. Daarvoor moeten we nu onze data op orde hebben en toewerken naar slagvaardig operationeel assetmanagement.’

Van projectenorganisatie naar beheer- en onderhoudsorganisatie

‘Tot voor kort was Metro en Tram een ‘projectenorganisatie’; het beheer en onderhoud waren niet duurzaam vormgegeven’, aldus Zwemer. ‘Mede door de enorme aandacht voor de aanleg van de Noord/Zuid-lijn was assetmanagement wat op de achtergrond geraakt.

Het ontbrak hierdoor aan overzicht over het areaal, de uitgaven en een langetermijnvisie. Dat zijn we in rap tempo aan het veranderen: blik vooruit, op de lange termijn, om door te groeien van een projectenorganisatie naar een beheer- en onderhoudsorganisatie.’

Informatie op peil

Zonder de coronacrisis had Metro en Tram dit voorjaar de 50 miljoenste reiziger kunnen verwelkomen op de Noord/Zuid-lijn. De woningbouw gaat door: per jaar wil gemeente Amsterdam er 7500 woningen bij bouwen. Ook de reizigersaantallen zullen straks weer toenemen en de behoefte aan duurzaam vervoer blijft, terwijl de financiële middelen beperkt zijn. Zwemer: ‘Willen we gaan voor kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid - een veilig metro- en tramnetwerk dat goed onderhouden wordt en ook met de sterk toenemende reizigersaantallen comfort biedt aan zowel de reiziger als de omgeving - dan moeten we zorgen dat we nu de data op orde krijgen.’

Klimexpeditie

Zwemer heeft de zogenaamde Klimexpeditie geformuleerd. Een denkbeeldige route naar de top: strategisch assetmanagement. Het basiskamp staat inmiddels. ‘De rapportages zijn op orde, er is duidelijkheid over rollen, taken, lijnen en samenwerkingsverbanden, we hebben zicht op de manier waarop we het contractmanagement willen vormgeven en welke mogelijkheden er zijn om samenwerkingen te verbeteren. Kortom: veel meer overzicht en transparantie. Dat hebben we bereikt samen met opdrachtnemers en de VRA (Vervoersregio Amsterdam), en met de hulp van het BIM Loket en Movares. Een berg beklim je niet alleen, dat is teamwork.’

Kennisnetwerken

Het BIM Loket helpt en coördineert ontwikkelingen in het kader van digitale samenwerking en beheert de standaarden die gebruikt kunnen worden voor de versnellingsprojecten. Jacqueline Meerkerk, directeur BIM Loket: ‘De digitale transitie in Nederland kan alleen slagen door samenwerking. Onze kracht ligt in het bij elkaar brengen van kennisnetwerken. Vanuit het BIM Loket bieden we een helpende hand aan Metro en Tram om hun expeditie niet alleen te doen, maar krachten te bundelen op landelijk niveau. Als je iedere keer van andere data uitgaat, gaat dan ten koste van de kwaliteit. Een uniforme basis voorkomt fouten in het bouw- en beheerproces die soms met noodoplossingen moeten worden opgelost. Ik geloof in een gebouwde omgeving die optimaal gebruik maakt van digitale informatie.’

Aydemir Çetin (Movares) en Jacqueline Meerkerk (BIM Loket)

NLCS stedelijk spoor

Bruggenbouwer Aydemir Çetin, adviseur Data- en Informatiemanagement bij Movares, is gedetacheerd als strategisch adviseur bij Metro en Tram en is betrokken bij het BIM Loket. ‘Netwerken zijn cruciaal, daarom ben ik blij dat ik het BIM Loket en Metro en Tram aan elkaar heb kunnen koppelen. Een heel mooie stap op weg naar de top is het tekenen van het convenant over de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) in januari dit jaar. Dit is een samenwerking tussen gemeente Amsterdam (Eigendom & Beheer Metro en Tram), het GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf), de HTM (Haagse Tram Maatschappij), de RET (Rotterdamse Elektrische Tram) en het BIM Loket. ProRail draagt dit convenant een warm hart toe en ondersteunt het. Het doel is de bestaande NLCS uit te breiden met objecten voor het (stedelijk) spoor om te komen tot een ‘NLCS stedelijk spoor’. Hiermee kunnen we door ‘teamwork’ samen de top bereiken!’

Procesmatig lange termijn denken

‘Uitdaging voor Amsterdam is nu de digitalisering van systemen als treinbeveiliging en stationssystemen (roltrappen, camera’s, afvoer) die we aangekocht hebben voor de Noord/Zuid-lijn en die we ook willen doorvoeren naar de overige lijnen’, zegt Zwemer. ‘Voor de nieuwe systemen zijn nieuwe onderhoudsaannemers in dienst, met nieuwe werkwijzen waardoor je areaalinformatie verandert. Veel meer is verankerd in software. Systemen implementeren is één ding. Het vervolgens ook bijhouden en consistent doorberekenen wat dit over 5-10 jaar aan kosten voor beheer en onderhoud met zich meebrengt en wanneer vervangingen nodig zijn, vraagt meer procesmatig langetermijndenken. Assetinformatie wordt echt steeds belangrijker! Willen wij onze doelstellingen behalen, dan moeten we de juiste technieken, ofwel data, hebben. Data op orde, weten wat je in huis hebt en dat zo vastleggen dat ook in de toekomst te herleiden is wat er ligt aan areaal. Tot in detail. En daar heb je elkaar voor nodig.’


Delen mag