Startup in Residence leidt tot innovatieve oplossingen

‘Ontwikkel een innovatieve oplossing voor onze complexe opgaven’. Dat was in het kort de vraag van Provincie Overijssel. Er kwamen maar liefst 82 inschrijvingen voor zes vraagstukken.

Staand, vlnr: John van Dijk (Movares), Martijn Arkesteijn (Geozicht), Jasper van der Auweraert (Sobolt), Margreet Gerdessen (Movares)

Zittend, vlnr: Eef Uiterwijk en Jantsje op de Hoek (Provincie Overijssel)

Acht weken lang organiseerde de Provincie het programma Startup in Residence waarin 18 geselecteerde bedrijven en combinaties hun innovatie verder konden detailleren, valideren en uitwerken in een plan van aanpak en een business case. Samen met GeoZICHT en Sobolt heeft Movares een innovatieve methode ontwikkeld voor de inspecties van kunstwerken en de dataverwerking ervan.

Innovatiegericht inkopen

Jantsje op de Hoek, programmamanager Actieprogramma Innovatie bij Provincie Overijssel: ‘Wat wij willen is vanuit de inhoud op zoek naar innovatie. We hebben een aantal complexe opgaven terwijl het beschikbare budget minder wordt. Oplossingen vanuit het verleden werken niet meer.

Daarnaast is het nodig dat de innovatiekracht van bedrijven toeneemt om te voorkomen dat we bedrijvigheid en werkgelegenheid gaan verliezen. Het moet anders en wij geloven dat het ook anders kan. We hebben de ervaring dat we via innovatiegericht inkopen tot mooie resultaten kunnen komen.’

Eerste afnemer innovatie

De Provincie wil de bedrijven helpen door de eerste klant te zijn en zo de innovatie op de markt te brengen. Op de Hoek: ‘Bedrijven hebben vaak mooie ideeën, maar het vermarkten kan lastig zijn. Wij willen dit helpen versnellen. De bedrijven blijven zelf eigenaar van hun idee, wij zijn eventueel de eerste afnemer van de innovaties die uiteindelijke worden geselecteerd.’ John van Dijk, senior adviseur Instandhouding Constructies bij Movares: ‘Dit is een gedurfde en vernieuwende manier van aanbesteden en samenwerken. Normaal wordt een ‘oplossing’ aanbesteed, in dit geval is het ‘probleem’ aanbesteed.’

Startup in Residence

Op de Hoek: ‘Innovatiegericht inkopen bleef voor mijn gevoel lange tijd te veel een beleidsterm. De overheid vindt het belangrijk, bedrijven ook, maar daar blijft het bij. Wij willen dit echt vertalen naar de praktijk, handen en voeten geven. Wij hebben gekeken naar onze inkoopkalender, naar de vraagstukken van de toekomst en proberen die te matchen met het bedrijfsleven. De sleutel tot succes van de formule Startup in Residence is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid op inkoopvraagstukken. We wilden dit bewust niet als prijsvraag in de markt zetten, zoals veel anderen doen, maar als Europese aanbesteding. Bij de zes vraagstukken* zijn inhoudelijk deskundigen van de provincie betrokken. Zo kunnen wij als Provincie ook nieuwe kennis opdoen.’

Goede referentie

Martijn Arkesteijn, mede-eigenaar GeoZICHT: ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Als Provincie en als innovatief bedrijf kunnen we bij elkaar in de keuken kijken. Het is echt met elkaar verkennen waar de pijnpunten zitten en wat wij kunnen bijdragen aan de oplossing. Ik vind het bijzonder dat de Provincie deze investering doet - samen een betaald

ontwikkeltraject ingaan - en zo ook kleine startups de kans geeft om hier serieus energie in te stoppen. De deelnemers variëren van studenten die net een bedrijfje zijn begonnen tot gerenommeerde bedrijven. Als de Provincie dan ook je idee afneemt als eerste klant heb je gelijk een goede referentie.’

'De sleutel tot succes van de formule Startup in Residence is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid op inkoopvraagstukken'

Verschillende expertises

Tijdens de informatiebijeenkomst van het startup-programma hebben de drie partners GeoZICHT, Sobolt en Movares elkaar gevonden. Jasper van der Auweraert, projectmanager Sobolt: ‘In onze samenwerking merken we dat we alledrie iets heel anders inbrengen. Movares de kennis en ervaring met het beheer en onderhoud kunstwerken, GeoZICHT de data-inwinning door het vliegen met drones en Sobolt de kunstmatige intelligentie. Deze expertises vullen elkaar heel goed aan.’

Enorme vervangingsopgave

Eef Uiterwijk, programmamanager Wegen en Kanalen bij Provincie Overijssel: ‘Op het gebied van het beheer van kunstwerken zien we een sterke afname van kennis terwijl de vervangingsopgave enorm is. Veel kunstwerken bereiken het eind van hun levensduur. Daarbij speelt ook dat de manier waarop nu nog inspecties worden gedaan vaak persoonsafhankelijk is wat betreft de uitvoering en de interpretatie van de schades en gebreken. We willen toe naar een eenduidige manier van data inwinnen en vastleggen zodat we beter kunnen monitoren en beter kunnen voorspellen óf en wanneer vervanging nodig is of dat renovatie haalbaar is. Dat is waar Movares, GeoZICHT en Sobolt aan werken.’

Digital twin

Arkesteijn: ‘Doordat we voornamelijk robots inzetten, zet je steeds dezelfde ‘ogen’ op andere momenten in. Sobolt verwerkt alle veldwerkdata door middel van slimme beeldherkenning-algoritmen die automatisch schades zoals scheuren en roestplekken identificeren. De manier van inspecteren is steeds dezelfde, de manier van dataverwerking ook. Zo kunnen we een kwaliteitsslag maken en ontwikkelingen zien in de tijd. Hoe ontwikkelt een scheur in beton zich en wat zegt dat over vergelijkbare schadebeelden? We kunnen hier steeds gedetailleerder uitspraken over doen. Diezelfde data kun je ook inzetten bij de aanbesteding aan bijvoorbeeld een onderhoudsaannemer. Via een digital twin, een virtuele representatie, kan die kennis worden ingezet in uiteenlopende projecten.’

Maatschappelijke doelstellingen

Uiterwijk: ‘De grond-, weg- en waterbouw is in het algemeen een vrij traditionele sector. Ik krijg er echt energie van als ik de innovaties zie en de manier waarop die aansluiten bij onder meer de maatschappelijke doelstellingen als duurzaamheid, circulariteit en het klimaatakkoord. Mooi dat we via Startup in Residence innovaties kunnen binnenhalen èn bedrijven verder kunnen helpen. Ik denk dat we met elkaar echt iets moois hebben neergezet.’

* De vraagstukken zijn:

· Onderwater monitoring
· Zwemwater kwaliteit
· Monitoring kunstwerken
· Slimmer monitoren van natuur
· Snelheidsverschillen fietsers

Daarnaast zijn er nog zes bedrijven bezig met een wildcard: een innovatie voor een vraagstuk die de provincie niet van tevoren had geformuleerd.


Delen mag

Vond je dit een interessant artikel, deel het dan gerust